Lacuri (D)

DĂEŞTI, lac antropic, de retenţie, situat pe cursul inferior al râului Olt, în arealul comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea, construit în scop hidroenergetic în anii 1971–1975, ale cărui ape pun în mişcare turbinele hidrocentralei Dăeşti, cu o putere instalată de 37 MW, intrată în funcţiune în anul 1976. Suprafaţa lacului de acumulare: 209 ha; volumul: 11,2 milioane m3.

DRANOV, lac cu apă dulce situat în partea de Sud a Deltei Dunării, în zona de Vest-Sud Vest a ostrovului omonim. Suprafaţa: 21,70 km2; volumul: 21,7 milioane m3. Legat prin mai multe canale cu lacul Razim şi cu braţul Sfântu Gheorghe. Importanţă piscicolă.

DRĂGĂNEŞTI-OLT, lac de acumulare situat pe cursul inferior al râului Olt, în perimetrul oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Vâlcea, construit în perioada 1987-1989, ale cărui ape pun în mişcare turbinele hidrocentralei cu acelaşi nume, cu o putere instalată de 53 MW, dată în folosinţă în anul 1989. Suprafaţa lacului de acumulare: 1 070 ha; volumul: 76 milioane m3.

DRĂGĂŞANI, lac de acumulare creat pe cursul inferior al râului Olt (dat în folosinţă în anul 1980), situat în arealul municipiului Drăgăşani, ale cărui ape sunt utilizate pentru punerea în mişcare a turbinelor hidrocentralei Drăgăşani, cu o putere instalată de 53 MW, intrată parţial în funcţiune în anul 1981 şi cu toată capacitatea în anul 1989. Apele lacului de acumulare mai sunt folosite şi pentru alimentarea cu apă a municipiului Drăgăşani. Suprafaţa lacului de acumulare: 828 ha; volumul: 48 milioane m3.

DRIDU, lac de acumulare creat în anii 1981–1987, pe cursul râului Ialomiţa, pe teritoriul comunei Dridu şi în arealul oraşului Fierbinţi-Târg. Suprafaţa: 90 ha; volumul: 50 milioane m3. La sfârşitul anilor 1990, lacul a fost lăsat în părăsire, neîngrijit, malurile sale au început să se prăbuşească, fiind pline de gunoaie menajere, iar apa s-a infectat cu cadavre de animale şi păsări, cu sticle din plastic, trunchiuri de copaci, diverse alte obiecte etc., având un aspect şi conţinut insalubru, în continuă degradare.