Lacuri (D)

DĂEŞTI, lac antropic, de retenţie, pe cursul inf. al Oltului, construit în scop hidroenergetic (1971–1975). Supr.: 209 ha; vol.: 11,2 mil. m3.

DRANOV, lac cu apă dulce în S Deltei Dunării, în V-SV ostrovului omonim. Supr.: 21,70 km2; vol.: 21,7 mil. m3. Legat prin mai multe canale cu lacul Razim şi cu braţul Sfântu Gheorghe. Importanţă piscicolă.

DRĂGĂŞANI, lac de acumulare creat pe cursul inf. al Oltului (dat în folosinţă în 1980), în arealul municipiului Drăgăşani, ale cărui ape sunt utilizate pentru punerea în mişcare a turbinelor hidrocentralei Drăgăşani, cât şi pentru alimentarea cu apă a municipiului. Supr.: 828 ha; vol.: 48 mil. m3.

DRIDU, lac de acumulare creat în anii 1981–1987, pe cursul râului Ialomiţa, pe teritoriul comunei Dridu şi în arealul oraşului Fierbinţi-Târg. Supr.: 90 ha; volum: 50 mil. m3. La sfârşitul anilor 1990, lacul a fost lăsat în părăsire, neîngrijit, malurile sale au început să se prăbuşească, fiind pline de gunoaie menajere, iar apa s-a infectat cu cadavre de animale şi păsări, cu sticle din plastic, trunchiuri de copaci, diverse alte obiecte etc., având un aspect şi conţinut insalubru, în continuă degradare.