Lacuri (D)

DĂEŞTI, lac antropic, de retenţie, pe cursul inferior al râului Olt, construit în scop hidroenergetic în anii 1971–1975. Suprafaţa: 209 ha; volumul: 11,2 milioane m3.

DRANOV, lac cu apă dulce situat în partea de Sud a Deltei Dunării, în zona de Vest-Sud Vest a ostrovului omonim. Suprafaţa: 21,70 km2; volumul: 21,7 milioane m3. Legat prin mai multe canale cu lacul Razim şi cu braţul Sfântu Gheorghe. Importanţă piscicolă.

DRĂGĂŞANI, lac de acumulare creat pe cursul inferior al râului Olt (dat în folosinţă în anul 1980), situat în arealul municipiului Drăgăşani, ale cărui ape sunt utilizate pentru punerea în mişcare a turbinelor hidrocentralei Drăgăşani, cât şi pentru alimentarea cu apă a municipiului. Suprafaţa: 828 ha; volumul: 48 milioane m3.

DRIDU, lac de acumulare creat în anii 1981–1987, pe cursul râului Ialomiţa, pe teritoriul comunei Dridu şi în arealul oraşului Fierbinţi-Târg. Suprafaţa: 90 ha; volumul: 50 milioane m3. La sfârşitul anilor 1990, lacul a fost lăsat în părăsire, neîngrijit, malurile sale au început să se prăbuşească, fiind pline de gunoaie menajere, iar apa s-a infectat cu cadavre de animale şi păsări, cu sticle din plastic, trunchiuri de copaci, diverse alte obiecte etc., având un aspect şi conţinut insalubru, în continuă degradare.