Ostroave (Ş)

ŞIMIAN, ostrov (insulă fluvială) neinundabil, în partea de Sud Vest a României, situat în mijlocul fluviului Dunărea, în aval de municipiul Drobeta-Turnu Severin, în dreptul comunei Şimian, judeţul Mehedinţi. Aici au fost descoperite (în anii 1931 şi 1965) urme materiale de locuire (în special ceramică) din Neolitic, aparţinând culturii Vinča (mileniile 5–4 î.Hr.), peste care s-au suprapus aşezări ale culturii Sălcuţa (mileniile 4–3 î.Hr.), din Epoca bronzului mijlociu (secolele 16–13 î.Hr., cultura Verbicioara), din perioada dacică (secolul 3 î.Hr.) şi apoi romană. Pe această insulă au fost mutate o parte din obiectivele turistice importante de pe insula Ada-Kaleh, care a fost acoperită de apele lacului de acumulare Porţile de Fier I, în anii 1970–1971.