Trimiteri (I)

Capitolul referitor la Trimiteri este conceput pentru uşurarea găsirii unor vechi denumiri de localităţi, a unor denumiri de unităţi fizico-geografice mai mici, a unor râuri, sate etc. care nu au articole de sine stătătoare, ci figurează în cadrul altor articole.

IAD → comuna Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud.

IALOMICIOARA, Peştera Ialomicioarei → Capitolul Unităţi de relief/Peşteri, litera I.

IANCULEŞTI, Mănăstirea ~ → comuna Şoimari, judeţul Prahova.

IBAŞFALĂU → oraşul Dumbrăveni.

IBĂNEŞTI → comuna Cungrea, judeţul Olt.

IBRAIL → municipiul Brăila.

IBRIANU → comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa.

I. C. FRIMU → comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi.

ICOŞEŞTI → comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ.

IEGHERIŞTE → comuna Crucişor, judeţul Satu Mare.

IENIDJA → comuna Deleni, judeţul Constanţa.

IENOŞEŞTI → oraşul Piatra-Olt.

IENUŞEŞTI → oraşul Piatra-Olt.

IERNOT → oraşul Iernut.

IEZER, Schitul ~ → Capitolul Lăcaşuri spirituale/Schituri, litera I.

IEZERUL IGHIEL → Ighiu, Capitolul Hidrografie/Lacuri, litera I.

IEZERUL MOSTIŞTEI → Mostiştea, Limanul ~ → Capitolul Hidrografie/Limanuri, litera M.

IEZERUL ŞUREANU → Şureanu, Lacul ~ → Capitolul Hidrografie/Limanuri, litera Ş.

“I GIARDINI DI ZOE” → comuna Hărău, judeţul Hunedoara.

I. G. DUCA → oraşul Cristuru Secuiesc.

I. G. DUCA → comuna Pecineaga, judeţul Constanţa.

I. G. DUCA → oraşul Târgu Bujor.

IGNIŞ → M-ţii Gutâi, Capitolul Unităţi de relief/Munţi, litera G.

IKLOD → comuna Iclod, judeţul Cluj.

ILIEŞEUŢI → oraşul Dolhasca.

ILIEŞTI → oraşul Turceni.

ILIVAKIA → Râul Ialomiţa, Capitolul Hidrografie/Râuri, litera I.

ILOBA → comuna Cicârlău, judeţul Maramureş.

INĂU → Ineu, Capitolul Unităţi de relief/Vârfuri, litera I.

INFERIOR GATAAL → oraşul Gătaia.

INOTEŞTI → comuna Colceag, judeţul Prahova.

INSULA CHRISTANA → comuna Cristian, judeţul Sibiu.

INURI → oraşul Topoloveni.

INSULA MARE A BRĂILEI → Balta Brăilei, Capitolul Unităţi de relief/Lunci, litera B.

INSULA MICĂ A BRĂILEI → Balta Brăilei, Capitolul Unităţi de relief/Lunci (B).

IONEŞTII GOVORII → comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea.

IONEŞTII MINHULUI → comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea.

ION GHICA → comuna Ciulniţa, judeţul Ialomiţa.

ION I. C. BRĂTIANU → oraşul Făurei.

IOSUPENI → comuna Cotnari, judeţul Iaşi.

IRATHWS → comuna Dorobanţi, judeţul Arad.

IRATOŞU MIC → comuna Dorobanţi, judeţul Arad.

ISAKÇI → oraşul Isaccea.

ISAKGI → oraşul Isaccea.

ISAKSCHI → oraşul Isaccea.

ISAC-KÖY → oraşul Isaccea.

ISTAU → oraşul Mizil.

ISTROS, denumirea sub care apare fluviul Dunărea (în special în cursul inferior) în izvoarele scrise antice greceşti.

ISTVÁNFALA → comuna Darova, judeţul Timiş.

ISVOARELE → comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi.

ISVORU/IZVORU → comuna Cozieni, judeţul Buzău.

ISVORUL-MUNTELUI → comuna Dămuc, judeţul Neamţ.

IUCOŞEŞTI → comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ.

IUCŞEŞTI → comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ.

IUGŞEŞTI → comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ.

IVANCEA → comuna Crişan, judeţul Tulcea.

IZBUC, Mănăstirea ~ → Capitolul Lăcaşuri spirituale/Mănăstiri, litera I.

IZBUCUL CĂLUGĂRI → comuna Cărpinet, judeţul Bihor.

IZVIN → oraşul Recaş, judeţul Timiş.

IZVORANI → oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş.

IZVORU/ISVORU → comuna Cozieni, judeţul Buzău.

IZVORU → comuna Creţeni, judeţul Vâlcea.

IZVORU-DIN-DOS → comuna Creţeni, judeţul Vâlcea.

IZVORU-DIN-FAŢĂ → comuna Creţeni, judeţul Vâlcea.

IZVORUL → oraşul Sinaia.

IZVORUL MIRON, Mănăstirea ~ → comuna Tomeşti, judeţul Timiş.

IZVORU POŞAGA, Mănăstirea ~ → comuna Poşaga, judeţul Alba.