Trimiteri (I)

Capitolul referitor la Trimiteri este conceput pentru uşurarea găsirii unor vechi denumiri de localităţi, a unor denumiri de unităţi fizico-geografice mai mici, a unor râuri etc. care nu au articole de sine stătătoare, ci figurează în cadrul altor articole.

IAD → Livezile.

IALOMICIOARA, Peştera Ialomicioarei → Ialomiţa.

IANCULEŞTI, Mănăstirea → Şoimari.

IBAŞFALĂU → oraşul Dumbrăveni.

IBRAIL → municipiul Brăila.

IBRIANU → comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa.

I. C. FRIMU → Valea Argovei.

ICOŞEŞTI → Icuşeşti.

IEDU → Livezeni.

IENIDJA → Deleni.

IENOŞEŞTI → oraşul Piatra-Olt.

IENUŞEŞTI → oraşul Piatra-Olt.

IERNOT → oraşul Iernut.

IEZERU, Schitul ~ → Băile Olăneşti.

IEZERUL IGHIEL → Ighiu.

IEZERUL MOSTIŞTEI → Mostiştea.

IEZERUL ŞUREANU → Şureanu.

“I GIARDINI DI ZOE” → comuna Hărău, jud. Hunedoara.

I. G. DUCA → oraşul Cristuru Secuiesc.

I. G. DUCA → Pecineaga.

I. G. DUCA → Târgu Bujor.

IGNIŞ → Gutâi.

IKLOD → Iclod.

ILIEŞEUŢI → oraşul Dolhasca.

ILIEŞTI → oraşul Turceni.

ILIVAKIA → Ialomiţa.

ILOBA → comuna Cicârlău, judeţul Maramureş.

INĂU → Ineu.

INFERIOR GATAAL → oraşul Gătaia.

INOTEŞTI → comuna Colceag, judeţul Prahova.

INURI → oraşul Topoloveni.

INSULA MARE A BRĂILEI → Balta Brăilei (Capitolul Lunci (B).

INSULA MICĂ A BRĂILEI → Balta Brăilei (Capitolul Lunci (B).

IONEŞTII GOVORII → Ioneşti.

IONEŞTII MINHULUI → Ioneşti.

ION GHICA → comuna Ciulniţa, judeţul Ialomiţa.

ION I. C. BRĂTIANU → oraşul Făurei.

IRATHWS → comuna Dorobanţi, judeţul Arad.

IRATOŞU MIC → comuna Dorobanţi, judeţul Arad.

ISAKÇI → oraşul Isaccea.

ISAKGI → oraşul Isaccea.

ISAKSCHI → oraşul Isaccea.

ISAC-KÖY → oraşul Isaccea.

ISTAU → oraşul Mizil.

ISTROS, denumirea sub care apare fluviul Dunărea (în special în cursul inferior) în izvoarele scrise antice greceşti.

IUCŞEŞTI → Icuşeşti.

IUGŞEŞTI → Icuşeşti.

IZBUC, Mănăstirea ~ → Cărpinet.

IZBUCUL CĂLUGĂRI → Cărpinet.

IZVIN → oraşul Recas, judeţul Timis.

IZVORANI → oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş.

IZVORUL → oraşul Sinaia.

IZVORUL MIRON, Mănăstirea ~ → Tomeşti.

IZVORU POŞAGA, Mănăstirea ~ → Poşaga.