Mănăstirea Oaşa

Aflată în arealul comunei Şugag din judeţul Alba, la 70 de km de municipiul Alba Iulia, pe un platou de la poalele M-ţilor Şureanu, la 1 400 m altitudine, mănăstirea Oaşa, care adăposteşte o obşte de călugări, funcţionează în cadrul Episcopiei Alba Iulia din Mitropolia Ardealului. În anul 1943, din iniţiativa şi pe cheltuiala scriitorilor Mihail Sadoveanu şi Ioan Pop a fost construită o bisericã din lemn, la circa 1 200 m altitudine, în zona în care în prezent se află lacul de acumulare Oaşa de pe cursul superior al râului Sebeş. Din cauza construirii barajului şi lacului de acumulare Oaşa, în perioada 1974-1983, biserica din lemn a fost mutată şi reasamblată pe un fundament de piatră şi beton, pe amplasamentul actual, în anii 1982-1983, când s-au executat şi lucrări de înfrumuseţare. În anul 1990, biserica având dublu hram – “Adormirea Maicii Domnului” şi “Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” a fost destinată pentru înfiinţarea unei mănăstiri de maici în care s-au instalat 20 de călugăriţe sub stãreţia monahiei Iustiniana Macarie, prin strădania căreia s-au construit corpul de chilii, în stil brâncovenesc, casa stăreţiei, trapeza (sala de mese), clopotniţa şi alte anexe, iar la 1 iunie 2000 a fost transformată în mănăstire  de călugări. Biserica din lemn a mănăstirii Oaşa este construitã pe fundaţie de piatră, are o singură turlă, de formă pătrată cu dublă streaşină, al cărui vârf central este străjuit de alte patru turnuleţe, fiecare cu câte o cruce în vârf. Biserica prezintă o streaşină principală a acoperişului, iar mai jos de aceasta o altă streaşină înconjură biserica. Biserica este acoperită cu şindrilă şi a fost pictată în frescă în anii 1985-1986 de către Liviu Dumbravă din oraşul Gura Humorului. În perioada 2011-2016 a fost zidită biserica nouă, cu hramul “Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, în care se păstrează fragmente din moaştele acestui mare sfânt.

Mănăstirea Oaşa - Biserica nouă
Biserica nouă a mănăstirii Oaşa cu hramul “Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” (Credit: Shutterstock)