Piemonturi (M)

MOTRU, Piemontul Motrului, unitate de relief în partea de Sud Vest a României, în zona de Nord Vest a Piemontului Getic, constituită dintr-o succesiune de culmi deluroase, cu aspect de platouri înguste, suspendate faţă de văile râurilor Motru, Coşuştea, Huşniţa ş.a., care le drenează. Versantele acestor văi, având forma unor frunţi de cuestă, sunt frecvent afectate de puternice ravenări şi surpări. Altitudinile descresc de la 400 m, în Nord Vest, la 250 m, în Sud Vest. Piemontul Motru cuprinde două subunităţi: Piemontul Coşuştei şi Piemontul Bălăciţei. Piemontul Motru este cunoscut şi sub numele de Dealurile piemontane ale Motrului.