Lacuri (H)

HAZARLÂC, lac situat în lunca Dunãrii, în arealele oraşului Hârşova şi ale comunei Ciobanu, jud. Constanţa. Supr.: 2,54 km2; vol.: 2,6 mil. m3. Lacul a fost supus unor amenãjari hidrotehnice, în anii ’80 ai secolului 20, pentru a prelua surplusul de apã din perioada revãrsãrilor apelor Dunãrii şi pentru protejarea culturilor agricole.

HERÃSTRÃU, lac antropic pe valea Colentinei, asanat în întregime, situat în partea de N a municipiului Bucureşti, în mijlocul parcului cu acelaşi nume. Supr.: 77 ha. Loc de agrement pentru locuitorii Capitalei şi bazã de sporturi nautice.