Lacuri (H)

HAZARLÂC, lac situat în lunca Dunării, în arealele oraşului Hârşova şi ale comunei Ciobanu, jud. Constanţa. Supr.: 2,54 km2; vol.: 2,6 mil. m3. Lacul a fost supus unor amenăjari hidrotehnice, în anii ’80 ai secolului 20, pentru a prelua surplusul de apă din perioada revărsărilor apelor Dunării şi pentru protejarea culturilor agricole.

HERĂSTRĂU, lac antropic pe valea Colentinei, asanat în întregime, situat în partea de Nord a municipiului Bucureşti, în mijlocul parcului cu acelaşi nume. Supr.: 77 ha. Loc de agrement pentru locuitorii Capitalei şi bază de sporturi nautice.

Lacul Herăstrău (Municipiul Bucureşti)
Lacul Herăstrău (Municipiul Bucureşti) (Photo by Stănculea Iulia Adina on Unsplash)

HOREA → oraşul Ocna Sibiului.