Lacuri (H)

HAZARLÂC, lac situat în lunca Dunãrii, în jud. Constanţa. Supr.: 1,68 km2; vol.: 0,8 mil. m3.

HERÃSTRÃU, lac antropic pe valea Colentinei, asanat în întregime, situat în partea de N a municipiului Bucureşti, în mijlocul parcului cu acelaşi nume. Supr.: 77 ha. Loc de agrement pentru locuitorii Capitalei şi bazã de sporturi nautice.