Lacuri (H)

HAZARLÂC, lac situat în lunca Dunării, în arealele oraşului Hârşova şi ale comunei Ciobanu, judeţul Constanţa. Suprafaţa: 2,54 km2; volumul: 2,6 milioane m3. Lacul a fost supus unor amenăjari hidrotehnice în anii ’80 ai secolului 20 pentru a prelua surplusul de apă din perioada revărsărilor apelor fluviului Dunărea şi pentru protejarea culturilor agricole.

HERĂSTRĂU, lac antropic pe valea râului Colentina, asanat în întregime, situat în partea de Nord a municipiului Bucureşti, în mijlocul parcului cu acelaşi nume. Suprafaţa: 77 ha. Loc de agrement pentru locuitorii Capitalei şi bază de sporturi nautice.

Lacul Herăstrău (Municipiul Bucureşti)
Lacul Herăstrău din municipiul Bucureşti (Photo by Stănculea Iulia Adina on Unsplash)

HOREA → oraşul Ocna Sibiului.