Lacuri (Î)

ÎNVÂRTITA, lac carstic format în 1860 prin prăbuşirea tectonică a unor formaţiuni de gips (singurul din ţară), la 780 m alt., situat pe o poliţă structurală, pe interfluviul dintre râurile Vâlsan şi Râu Doamnei, în arealul com. Nucşoara (jud. Argeş). Supr.: 2,2 ha; ad. max.: 5 m. Declarat monument al naturii.