Pasuri (A)

ARGEL sau BRODINA, pas de înãlţime în N României, situat între cursurile superioare ale vãilor Moldoviţa şi Brodina, între Obcina Mare şi Obcina Feredeului (N Carpaţilor Orientali), la 1 100 m alt. Mijloceşte legãtura rutierã (drum judeţean nemodernizat) între localitãţile Vama (în S) şi Brodina (în N).