Pasuri (A)

ARGEL sau BRODINA, pas de înălţime în N României, situat între cursurile superioare ale văilor Moldoviţa şi Brodina, între Obcina Mare şi Obcina Feredeului (N Carpaţilor Orientali), la 1 100 m alt. Mijloceşte legătura rutieră (drum judeţean nemodernizat) între localităţile Vama (în S) şi Brodina (în N).