Peşteri (Ş)

ŞURA MARE, peşteră situată în partea de V a M-ţilor Şureanu, pe pârâul Lunca Ponorului, la 460 m alt., la 500 m NE de satul Ohaba-Ponor (com. Pui, jud. Hunedoara). Lungimea galeriilor: 4 500 m. Explorată prima dată în 1929, iar apoi în 1954, 1967–1969. Este o peşteră activă, cu un portal monumental (37 m înălţime şi 12 m lăţime), de forma unui tunel cu orientare S-N, iar după 350 m de la intrare, galeria se îndreaptă către NE şi E. Galeria, cu lăţimi de 2–3 m şi înălţime de c. 30 m, este străbătută de un pârâu subteran care formează mai multe cascade şi lacuri şi trece printr-o sală de dimensiuni mari (45 m lungime, 35 m lăţime, 30 m înălţime) şi prin mai multe săli mici. Peştera conţine numeroase stalagmite de 4–5 m înălţime şi blocuri de prăbuşire. Temp. în interiorul peşterii este constantă (8–10°C). Aici se află cea mai mare colonie de lilieci din ţară (peste 10 000 de exemplare), ce hibernează pe timpul iernii şi de la care rezultă mari depozite de guano pe care se dezvoltă numeroase insecte, crustacee, fluturi etc. În cadrul coloniei de lilieci a fost descoperit cel mai mic exemplar de liliac din Europa, cunoscut sub numele ştiinţific de Pipistrellus pipistrellus. Greu accesibilă. Peştera Şura Mare mai este cunoscută şi sub numele Ohaba-Ponor.