Mănăstirea Piatra Fântânele-Tihuţa

Mănăstirea Piatra Fântânele se află în perimetrul satului Piatra Fântânele din comuna Tiha Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, în zona pasului Tihuţa, pe cumpăna de ape dintre văile râurilor Bârgău şi Dorna, la 1 201 m altitudine, pe şoseaua modernizată care asigură legăturile rutiere dintre municipiul Bistriţa (reşedinţa judeţului Bistriţa-Năsăud) şi municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, respectiv între provinciile istorice Transilvania şi Moldova (Bucovina). Mănăstirea Piatra Fântânele a fost înfiinţată în anul 1928 prin osârdia ierodiaconului Vasile Luncan care a construit o biserică din lemn, cu hramul “Naşterea Maicii Domnuluiu”, în perioada septembrie 1928 – mai 1929, sfinţită la 8 noiembrie 1929. Biserica are un iconostas sculptat în lemn în anii 1937-1938 şi icoane pictate în 1940 de către Emil Mihon. Corpul de chilii a fost construit în anii 1930-1934, iar în anul 1985 a fost construit paraclisul de iarnă cu hramul “Sfântul Nicolae” şi un arhondaric (clădire destinată găzduirii pelerinilor). Mănăstirea a fost desfiinţată de autorităţile comuniste o dată cu aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 410 din 28 octombrie 1959, biserica funcţionând, în continuare, ca biserică de mir până în anul 1994, când mănăstirea a fost reînfiinţată cu o obşte de călugăriţe, prin grija Înaltpresfinţitului Barolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, în perioada 2006 – 2011, când a murit. În perioada 2014-2021 a fost zidită o biserică nouă, cu hramul “Naşterea Maicii Domnului”, sfinţită la 30 mai 2021. În anul 2010, lângă această mănăstire a fost instalată o cruce metalică, iluminată pe timp de noapte, a cărui înălţime atinge 31 m, din care 25 m înălţimea structurii metalice şi 6 m postamentul din beton pe care este montată crucea. În cadrul mănăstirii Piatra Fântânele funcţionează ateliere de pictură a icoanelor pe lemn şi de croitorie pentru confecţionarea veşmintelor preoţesti.

Mănăstirea Piatra Fântânele-Tihuţa
Mănăstirea Piatra Fântânele-Tihuţa (Photo 57994030 © Andreass96 | Dreamstime.com)