Mănăstirea Ciolpani

Situată în perimetrul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, la circa 3 km de acesta, în apropiere de mănăstirea Runc, mănăstirea Ciolpani, care adăposteşte o obşte de călugăriţe, se află pe locul unui vechi schit întemeiat în anul 1590 de către călugărul Ciolpan, fost suliţaş în oastea domnului Moldovei, Petru Șchiopul (1574-1577). Schitul Ciolpani a dăinuit până prin anul 1730, când se afla în ruină şi când medelnicerul Teodosie Cantacuzino a construit pe locul fostului schit o biserică din lemn cu hramul “Sfântul Nicolae”, aflată azi în cimitirul mănăstirii. Această bisericuţă, de dimensiuni mici (7 m lungime, 3 m lăţime în zona navei şi 5 m la abside, a fost reparată în anii 1846, 1913, 1969 şi 2000-2002. Iconostasul acestei bisericuţe a fost repictat în anul 1969. Schitul Ciolpani a fost desfiinţat de autorităţile comuniste în urma aplicării Decretului nr. 410 al Consiliului de Stat din 28 octombrie 1959 şi reactivat ca mănăstire de călugăriţe în anul 1991. În perioada 1993-1996 a fost zidită o biserică nouă, cu hramul “Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum”, pictată în frescă în anul 1997 şi sfinţită la 21 septembrie 1997. Catapeteasma acestei biserici a fost construită din lemn de stejar, sculptat, şi pictată în anii 1996-1997. În aceeaşi perioadă au fost construite Paraclisul cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” şi clădirile anexe. La această mănăstire funcţionează ateliere de pictură a icoanelor, de broderie, de confecţionare a veşmintelor preoţesti ş.a. În interiorul bisericii noi se păstrează părticele din moaştele Sântului Mucenic Emilian de la Durostorum.