Mănăstirea Afteia

Situată în perimetrul satului Săliştea, din comuna cu acelaşi nume, judeţul Alba – sat menţionat documentar, prima oară, la 4 noiembrie 1310, mănăstirea Afteia (de călugări) a fost înfiinţată la mijlocul secolului 15 şi cunoscută iniţial sub numele de Sihăstria Plăişor, iar din secolul 17 cu numele Mănăstirea de la Cioara (Cioara fiind denumirea satului Săliştea până la 1 ianuarie 1965) şi după aceea cu numele Afteia. În anul 1778, Mănăstirea de la Cioara a fost desfiinţată şi demolată din ordinul Curţii Imperiale de la Viena, din materialul recuperat construindu-se (1798) biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, pictată în 1830 de Simion Zugravul din Laz. La 22 iulie 1934 a fost pusă piatra de temelie a unei noi biserici, cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantian şi Elena”, construită din lemn de stejar pe temelie de piatră, prin strădania preotului paroh Octavian Mihălţan din Alba Iulia şi sfinţită la 21 mai 1952. În anii 1979-1981, Nicolae Gavrilean din Suceava şi ucenicii săi L. Dumitrava şi R. Gherghean au executat picturile interioare pe tencuială. În anii 2000–2002 a fost construită o clădire (arhondaric) cu două etaje pentru pelerini. Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1975 după ce fusese desfiinţată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 410 din 28 octombrie 1959.