Staţiuni climaterice şi balneoclimaterice (T)

TECHIRGHIOL, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în judeţul Constanţa → oraşul Techirghiol.

TIMIŞU DE SUS, localitate componentă a oraşului Predeal (judeţul Braşov), situată pe cursul superior al râului Timiş, la poalele de Sud Vest ale masivului Piatra Mare şi cele de Sud Est ale masivului Postăvaru, la 820 m altitudine, pe artera de intensă circulaţie feroviară şi rutieră Ploieşti–Predeal– Braşov, la 16 km Sud de municipiul Braşov şi 9 km Nord de oraşul Predeal. Haltă de cale ferată. Staţiune climaterică şi de odihnă de interes general, cu funcţionare permanentă, cu climat de munte, tonic, cu veri răcoroase (în iulie temperatura medie este de 15°C) şi ierni friguroase (în ianuarie medii termice de -4,5°C). Temperatura medie anuală este de 5,5°C, iar cantitatea de precipitaţii însumează, în medie, 900 mm anual. Nebulozitate ridicată. Aflată în mijlocul unor păduri de conifere şi străjuită de cele două masive muntoase cu farmec aparte, staţiunea Timişu de Sus beneficiază de aer curat, lipsit de praf şi alergeni, de o presiune joasă a atmosferei şi o ionizare accentuată a acesteia, precum şi de o linişte deplină – factori ce contribuie la petrecerea unei vacanţe reconfortante sau la tratarea nevrozelor astenice, a stărilor de debilitate, de surmenaj fizic şi intelectual şi a unor afecţiuni respiratorii (rinite, traheite, bronşite cronice). Motel. Punct de plecare spre cabanele Poiana Secuilor, Trei Brazi, Pârâul Rece ş.a. şi spre masivele Piatra Mare şi Postăvaru.

TINCA, staţiune balneoclimaterică de interes general, cu funcţionare permanentă, situată în judeţul Bihor → comuna Tinca, judeţul Bihor.

TREI APE, staţiune climaterică şi de odihnă, de interes local, cu funcţionare permanentă, situată în partea de Nord Est a M-ţilor Semenic, la 850 m altitudine, pe malul lacului Trei Ape, în arealul comunei Brebu Nou (judeţul Caraş-Severin), la 37 km Sud Est de municipiul Reşiţa, reşedinţa judeţului Caraş-Severin. Climat specific montan, cu temperaturi medii anuale de circa 7°C (în iulie medii termice de 16°C, iar în ianuarie de -5°C) şi precipitaţii abundente (900–1 000 mm anual). Iernile sunt friguroase, cu zăpadă multă, din noiembrie până în aprilie, favorabilă practicării schiului. Staţiunea este de fapt un complex turistic montan (alcătuit din hotelul „Trei Ape” şi mai multe căsuţe plasate pe malul lacului) situat în mijlocul naturii, ferit de orice zgomot şi poluare, cu aer curat, lipsit de praf şi alergeni, unde pot fi efectuate vacanţe reconfortante şi unde se poate reface capacitatea de muncă după stări de surmenaj fizic şi intelectual.

TURIA, staţiune balneoclimaterică sezonieră, de interes local, situată în judeţul Covasna → comuna Turia, judeţul Covasna.