Mănastirea Adam

Situată în satul Adam din comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi, mănăstirea Adam (de maici), cu biserica „Adormirea Maicii Domnului”, este o ctitorie călugărească din anul 1559, iniţial ca schit cu biserică de lemn. În anii 1652–1653, serdarul Adam a construit pe moşia sa o bisericã de zid care a fost distrusă de cutremurul din 11 iunie 1738, care a avut magnitudinea de 7,7 grade pe scara Richter. Biserica actuală a fost ziditã în perioada 1802–1813, pe locul celei vechi, prin osârdia monahilor Ioanichie Greceanu şi Metodie Gociu, dar şi aceastã bisericã a suferit grave stricăciuni cauzate de cutremurele din 11 ianuarie 1838, cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1940 (7,4 grade pe scara Richter), când s-au prãbuşit turla şi clopotniţa, 4 martie 1977 (7,2 grade pe scara Richter şi a durat 90 de secunde), 30 august 1986 (7,1 grade pe scara Richter) şi 30 mai 1990 (7,0 grade pe scara Richter), fiind consolidatã şi reparatã de fiecare datã. Între anii 1835 şi 1959 a funcţionat ca mănastire de maici, dar la 28 octombrie 1959 mănastirea Adam a fost desfiinţatã, prin Decretul 410, de către autorităţile comuniste, dupã care a slujit ca bisericã de parohie pânã în 1991 când a fost reînfiinţatã ca mănastire de călugări. La 11 septembrie 2001, mănastirea Adam a fost transformată în mănăstire de maici. Clopotul mănăstirii are imprimat pe el anul 1848.