Vârfuri (Ş)

ŞOIU, vârf în M-ţii Ciuc, constituind alt. max. a acestora (1 565 m).

ŞTEFLEŞTI, vârf în partea central-vestică a M-ţilor Lotrului, alcătuit din şisturi cristaline, constituind alt. max. a acestora (2 242 m).

ŞUGAG, vârf în masivul Baraolt, reprezentând alt. max. a acestuia (1 018 m).

ŞUREANU, vârf în partea de V a M-ţilor Şureanu, alcătuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 059 m. Acoperit cu pajişti alpine. Accesibil pe trasee marcate dinspre Depr. Petroşani sau dinspre şoseaua transalpină Novaci–Oaşa–Sebeş. La poalele lui se află circul şi lacul glaciar cu acelaşi nume.