Vârfuri (Ş)

ŞANDRU MARE, vârf în M-ţii Nemira cu altitudinea de 1 640 m.

ŞIGLEU MARE, vârf în M-ţii Vâlcan cu altitudinea de 1 682 m.

ŞOIU, vârf în M-ţii Ciuc, constituind altitudinea maximă a acestora (1 565 m).

ŞTEFLEŞTI, vârf în partea central-vestică a M-ţilor Lotrului, alcătuit din şisturi cristaline, constituind altitudinea maximă a acestora (2 242 m).

ŞUGAG, vârf în masivul Baraolt, reprezentând altitudinea maximă a acestuia (1 018 m).

ŞUREANU, vârf în partea de Vest a M-ţilor Şureanu, alcătuit din şisturi cristaline. Altitudinea: 2 059 m. Acoperit cu pajişti alpine. Accesibil pe trasee marcate dinspre Depresiunea Petroşani sau dinspre şoseaua transalpină Novaci–Oaşa–Sebeş. La poalele lui se află circul şi lacul glaciar cu acelaşi nume.