Mănăstirea Moisei

Situată în extremitatea de Nord a României , în arealul comunei Moisei din judeţul Maramureş, în cadrul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului din  Mitropolia Ardealului, Mănăstirea  Moisei se află într-un cadru pitoresc de pe valea Izvorului Negru de la poalele munţilor Rodna, la 10 km Sud Vest de oraşul Borşa şi 138 km Est de municipiul Baia Mare. Mănăstirea Moisei adăposteşte patru călugări care duc o viaţă de obşte. Conform tradiţiei, mănăstirea Moisei datează din secolul 14, fiind atestată documentar, pentru prima oară, în 1599, iar în 1637 apare consemnată în documente ca reşedinţă a episcopului Dumitru Pop. Biserica din lemn cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, de dimensiuni reduse, cu turn scurt şi clopotniţă plasată deasupra naosului, păstrează picturi executate pe pânză în 1650, realizate în colorit viu şi aplicate apoi pe pereţii interiori. În 1672 biserica a fost sfinţită de Sava Brancović, mitropolitul de atunci al românilor din Transilvania, care a pus în acea perioadă bazele vieţii monahale de la Moisei ca metoc al mănăstirii Putna. Biserica păstrează fragmente de picturi interioare, executate pe pânză în 1699, restaurată în anii 1928–1929 şi repictată în 1985-1986, precum si un iconostas cu motive baroce şi numeroase decoraţii sculptate în lemn.

Mănăstirea Moisei - Biserica din lemn (comuna Moisei, județul Maramureș)
Biserica din lemn, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, a Mănăstirii Moisei (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)

Alături de biserica din lemn a fost construită o biserică de zid, cu hramul “Întâmpinarea Domnului”, în anii 1904-1910, în stil neoclasic, renovată şi repictată în anii ’80 ai secolului 20. La începutul secolului 17, episcopul Dumitru Pop a înfiinţat la această mănăstire o şcoală de pictură religioasă care a cultivat o sinteză a stilului post bizantin cu arta renascentistă a epocii, care a funcţionat până în a doua jumătate a secolului 18. În prezent, aici există un atelier de pictură a icoanelor. Mănăstirea  Moisei posedă o colecţie de icoane vechi, în stil bizantin, între care se remarcă icoana  Sfântului Nicolae datând din 1755.

Mănăstirea Moisei - Biserica din zid (comuna Moisei, județul Maramureș)
Biserica de zid, cu hramul “”Întâmpinarea Domnului”, a Mănăstirii Moisei (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)