Mănăstirea Moisei

Situată în extremitatea de Nord a României , în arealul comunei Moisei din judeţul Maramureş, în cadrul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului din  Mitropolia Ardealului, Mănăstirea  Moisei se află într-un cadru pitoresc de pe valea Izvorului Negru de la poalele munţilor Rodna, la 10 km Sud-Vest de oraşul Borşa şi 138 km Est de municipiul Baia Mare. Mănăstirea Moisei adăposteşte patru călugări care duc o viaţă de obşte. Conform tradiţiei, mănăstirea Moisei datează din secolul 14, fiind atestată documentar pentru prima oară în 1599, iar în 1637 apare consemnată în documente ca reşedinţă a episcopului Dumitru Pop. Biserica din lemn cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, de dimensiuni reduse, cu turn scurt şi clopotniţă plasată deasupra naosului, a fost construită în 1637, păstrează picturi executate pe pânză în 1650, realizate în colorit viu şi aplicate apoi pe pereţii interiori. În 1672 biserica a fost sfinţită de Sava Brancovic, mitropolitul de atunci al românilor din Transilvania, care a pus în acea perioadă bazele vieţii monahale de la Moisei ca metoc al mănăstirii Putna. Biserica păstrează un iconostas cu motive baroce şi numeroase decoraţii sculptate în lemn.

Mănăstirea Moisei - Biserica din lemn (comuna Moisei, județul Maramureș)
Mănăstirea Moisei – Biserica din lemn (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)

Alături de biserica din lemn a fost construită o biserică de zid în anii 1904-1910, în stil neoclasic. Biserica din lemn a fost restaurată în anii 1928-1929, iar cea de zid a fost renovată şi repictată în anii ’80 ai secolului 20. La începutul secolului 17, episcopul Dumitru Pop a înfiinţat la această mănăstire o şcoală de pictură religioasă care a cultivat o sinteză a stilului post bizantin cu arta renascentistă a epocii, care a funcţionat până în a doua jumătate a secolului 18. În prezent, aici există un atelier de pictură a icoanelor. Mănăstirea  Moisei posedă o colecţie de icoane vechi, în stil bizantin, între care se remarcă icoana  Sfântului Nicolae datând din 1755.

Mănăstirea Moisei - Biserica din zid (comuna Moisei, județul Maramureș)
Mănăstirea Moisei – Biserica din zid (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)