Şei (R)

RUGINOASA, Şaua ~, înşeuare largă în partea de Sud a Colinelor Ruginoasa-Strunga, pe cumpăna de ape dintre izvoarele râurilor Bahlueţ şi Barcău, la 290 m altitudine, străbătută de calea ferată PaşcaniTârgu Frumos şi de o şosea modernizată.