Şei (R)

RUGINOASA, Şaua ~, înşeuare largă în partea de S a Colinelor Ruginoasa-Strunga, pe cumpăna de ape dintre izv. râurilor Bahlueţ şi Barcu, la 290 m alt., străbătută de c.f. PaşcaniTârgu Frumos şi de o şosea modernizată.