Mănăstirea Sfânta Ana

Situatã in zona defileului Dunãrii, in arealul oraşului Orşova, judeţul Mehedinţi, pe Dealul Moşului, care dominã oraşul Orşova, mănăstirea Sfânta Ana adãposteşte 27 de cãlugãriţe care duc o viaţa de obşte sub stãreţia stavroforei Justina Popovici. Biserica mãnãstirii, cu hramul “Sfânta Ana”, a fost construitã din bârne, cu elemente de stil tradiţional românesc, în anii 1936-1939 pe cheltuiala celebrului jurnalist Pamfil Şeicaru (1894-1980) şi a camaradului sãu Petre Gãvãnescu care au luptat în Primul Rãzboi Mondial ca tineri locotenenţi în Regimentul 17 Infanterie şi au scãpat cu viaţã în urma exploziei unui obuz în toamna anului 1916 pe locul unde se aflã în prezent mănăstirea. Ca urmare a acestei întâmplãri, Pamfil Şeicaru  i-a fãgãduit lui Dumnezeu cã va ridica o mânãstire pe acest loc în memoria tuturor eroilor care s-au jertfit pe câmpul de luptã, cât şi ca semn de mulţumire în faţa lui Dumnezeu cã a rãmas în viaţã. În 1945, regimul comunist, proaspãt instaurat  la putere,  a desfiinţat ansamblul monahal transformându-l într-un complex turistic în care chiliile cãlugãriţelor au devenit locuri de cazare pe lângã un restaurant şi o discotecã construite aici. Mănăstirea a fost reactivatã în 1990, dupã prãbuşirea comunismului  la sfârşitul lunii decembrie 1989, fiind sfinţitã la 2 decembrie 1990. În cadrul mănăstirii existã un muzeu memorial “Pamfil Şeicaru” (inaugurat în 1995), o bibliotecã, o clopotniţã, un altar de varã, trapeza (sala de mese) şi un atelier de croitorie. Ansamblul monahal a fost restaurant in anii 1993-1997 când,  printre altele, au fost reabilitate picturile de pe  pereţii interiori şi iconostasul distrus de regimul comunist.