Mănăstirea Sfânta Ana

Situată in zona defileului Dunării, in arealul oraşului Orşova, judeţul Mehedinţi, pe Dealul Moşului (care domină oraşul Orşova), mănăstirea Sfânta Ana adăposteşte 27 de călugăriţe care duc o viaţa de obşte sub stăreţia stavroforei Justina Popovici. Biserica mănăstirii, cu hramul “Sfânta Ana”, a fost construită din bârne, cu elemente de stil tradiţional românesc, în anii 1936-1939 pe cheltuiala celebrului jurnalist Pamfil Şeicaru (1894-1980) şi a camaradului său de arme, Petre Găvănescu, care au luptat în Primul Război Mondial, ca tineri locotenenţi în Regimentul 17 Infanterie. În toamna anului 1916, scăpând cu viaţă în urma exploziei unui obuz, Pamfil Şeicaru a făgăduit să ridice o mănăstire în acel loc, în memoria tuturor eroilor care s-au jertfit pe câmpul de luptă, precum şi ca semn de mulţumire pentru Pronia cerească pentru salvarea sa miraculoasă. În 1945, regimul comunist, proaspăt instaurat  la putere,  a desfiinţat ansamblul monahal, transformându-l într-un complex turistic cu restaurant şi o discotecă, chiliile călugăriţelor devenind locuri de cazare. Mănăstirea a fost reactivată în 1990, după prăbuşirea regimului comunist, fiind sfinţită la 2 decembrie 1990. În cadrul mănăstirii există Muzeul memorial “Pamfil Şeicaru” (inaugurat în 1995), o bibliotecă, o clopotniţă, un altar de vară, trapeza (sala de mese) şi un atelier de croitorie. Ansamblul monahal a fost restaurat in anii 1993-1997 când,  printre altele, au fost reabilitate picturile de pe  pereţii interiori şi iconostasul (distrus de regimul comunist).