Mănăstirea Hagigadar

Situată în arealul satului Bulai din comuna Moara, judeţul Suceava, la 15 km de centrul municipiului Suceava, mănăstirea Hagigadar (de maici) poartã un nume pur armenesc, care derivă de la cuvintele  “hagioi”= dorinţã şi “gadarel” = a împlini, adică împlinirea dorinţelor. Un vechi obicei este acela că, pentru împlinirea unor dorinţe, credincioşii care se roagă trebuie să urce, mergând pe genunchi, dealul Bulai pe care este amplasată mănăstirea. În timpul urcuşului, credincioşii aprind lumânări în locuri special amenajate, iar când ajung lângă bisericã aceştia o înconjurã de trei ori, mergând tot pe genunchi. Pelerinajele actuale sunt conduse de preotul paroh armean Azad Tokom Mandalian din Suceava, care oficiazã slujbe la aceastã mănăstire doar în zilele de joi şi vineri. Biserica armeano-gregorianã a mănăstirii Hagigadar, cu hramul  “Adormirea Maicii Domnului”, a fost construitã în anii 1512-1519 ca bisericã a unui metoc armenesc, pe cheltuiala negustorului armean de vite Asduadzadur (Bogdan) Donavakian, ajutat de fratele sãu. Conform legendei, fraţii Donavakian au avut un vis în care li s-a arãtat Maica Domnului cerându-le sã construiascã un lãcaş de rugãciune. O inscripţie de pe unul dintre zidurile bisericii întãreşte faptul cã aceşti doi fraţi sunt ctitorii. Biserica a fost restauratã în 1896 de cãtre un meşter italian. Boltirile naosului şi pronaosului sunt realizate în stil moldovenesc.