Culmi (Ş)

ŞIEU, Culmea Şieului, culme deluroasă în partea de Nord a Podişului Transilvaniei, cu altitudini cuprinse între 500 şi 650 m, alcătuită din conglomerate tortoniene, cutate şi străpunse de sâmburi diapiri. Se află interpusă sub forma unei săgeţi, cu vârful spre Nord Vest, între văile Şieului (la Nord Est) şi Dipşei (la Sud Vest). Este de fapt o prelungire sub forma unui ax anticlinal, spre Nord Vest, a Dealurilor Mureşului, care domină unităţile limitrofe prin pante accentuate, cu o diferenţă de nivel de 150–250 m. Culmea Şieului prezintă două înşeuări transversale (Herina şi Posmuş) care reprezintă vechile trasee ale unor văi coborâte din M-ţii Căliman. Altitudinea maximă: 691 m (vf. Păltiniş).