Culmi (O)

OSLEA, culme muntoasă în partea de Nord Vest a M-ţilor Vâlcan (Carpaţii Meridionali), delimitată la Nord şi Vest de văile superioare ale râurilor Jiu de Vest şi Cerna. Culmea, cu aspect de creastă îngustă şi golaşă, este alcătuită din calcare cristaline. Vegetaţie de stâncărie calcaroasă, cu unele elemente sudice (Festuca xanthina, Hedraeanthus graminifolium) şi câteva specii arcto-alpine (Dryas octopetala ş.a.). Altitudinea maximă: 1 946 m (vârful Oslea). De aici izvorăsc râurile Motru şi Bistriţa gorjeană.

Vârful Oslea (Munții Vâlcan - Carpații Meridionali)
Vârful Oslea (Munții Vâlcan – Carpații Meridionali) (12 noiembrie 2022) (Photo by iuliu illes on Unsplash)