Limane (G)

GARGALÂC, numele sub care mai este cunoscut limanul fluvial Corbu.

GĂLĂŢUI, liman fluvial situat în partea de Sud a Câmpiei Bărăganului, pe dreapta văii râului Barza, pe teritoriul judeţului Călăraşi. Suprafaţa: 375 ha. Folosit pentru irigaţii.

GÂRLIŢA, liman fluvial în partea de Sud Vest a provinciei istorice Dobroga, în Podişul Oltinei, pe dreapta braţului Ostrov al fluviului Dunărea, cu care comunică printr-o gârlă, pe teritoriul comunei Ostrov, judeţul Constanţa). Suprafaţa: 13,86 km2. Adâncimea maximă: 1,70 m. Pescuit. Irigaţii. Cunoscut şi sub numele de Bugeac.