Râuri (H)

HÂRTIBACI, râu, afluent pe partea stângã a râului Cibin pe teritoriul comunei Roşia, judeţul Sibiu; lungimea: 89 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 1 027 km2. Izvorãşte din partea de Est a Podişului Hârtibaciului, din Dealul Şoarş, de la 600 m altitudine, din apropierea satului Bărcut, comuna Şoarş, judeţul Braşov, având o cãdere de pantã, totalã, de 212 m, respectiv o pantă medie de 2,4‰. Afluenţi principali: Halmer, Iacobeni, Proştea, Coveş, Vurpăr, Zãvoi, Caşolţ, Albac. De-a lungul văii râului Hartibaci există o cale feratã cu ecartament îngust, construitã în anii 1895-1898 între Agnita şi municipiul Sibiu, pe o distanţă de circa 26 km. Aceastã linie de cale feratã numitã „mocãniţa Hârtibaciului”, trecutã pe lista monumentelor istorice din România, a fost închisã la 1 septembrie 2001 şi repusã în funcţiune, în anul 2009, pe sectorul dintre satele Hosman (comuna Nocrich) si Cornãţel (comuna Roşia), judeţul Sibiu, circa 9 km.

HELIBAKIA, denumirea antică a râului Ialomiţa.

HIERASUS, denumirea antică a râului Prut, folosită de către romani.

HOMOROD (1), râu, afluent pe partea stângã a râului Someş pe teritoriul Ungariei; lungimea: 55 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 605 km2. Izvorãşte din partea de Vest a Culmii Codrului, străbate Dealurile Codrului şi drenează apoi câmpiile Ardudului şi Someşului. Canalizat în cursul inferior. Cunoscut şi sub numele de Homorodu Vechi.

HOMOROD (2), râu, afluent pe partea dreaptã a râului Olt pe teritoriul judeţului Braşov; lungimea: 59 km; suprafaţa bazinului hidrografic: 865 km2. Este format din unirea, în arealul comunei Homorod, a râurilor Homorodu Mare (52 km; suprafaţa bazinului: 502 km2) şi Homorodu Mic (46 km; suprafaţa bazinului: 335 km2), care izvorasc din partea de Vest a M-ţilor Harghita şi străbat apoi Depresiunea Homoroadelor.

HOMORODU MARE → Râul Homorod (2).

HOMORODU MIC → Râul Homorod (2).

HOMORODU VECHI → Râul Homorod (1).