Limane (C)

CĂLDĂRUŞANI, liman fluvial pe dreapta văii râului Ialomiţa, în zona foştilor Codrii ai Vlăsiei, la 40 km Nord Est de municipiul Bucureşti, capitala României. Suprafaţa: 2,24 km2; adâncimea maximă: 4 m; volumul: 4,5 milioane m3. Din cauza vegetaţiei acvatice în exces, în special macrophyte, lacul se aflã într-o fazã avansatã de eutrofizare cu consecinţe negative asupra faunei piscicole. Pe malul sãu nordic, în arealul satului Lipia din comuna Gruiu, judeţul Ilfov, se aflã mănăstirea Căldăruşani (de călugări), a  cãrei biserică, cu hramul „Sfântul Dumitru”, a fost construitã din iniţiativa şi pe cheltuiala domnului Matei Basarab în anii 1637–1638 (sfinţitã la 26 octombrie 1638) şi refãcutã de mai multe ori (1778, 1817, 1911, 1977). În 1778, aici s-a înfiinţat o şcoală de picturã religioasã („şcoalã de zugravi”, pe care a frecventat-o şi Nicolae Grigorescu în 1854–1856), care a funcţionat pânã în a doua jumãtate a secolului 19, iar în 1825 a fost instalatã o tipografie. Muzeu în care se pãstreazã şase icoane pictate de Nicolae Grigorescu, ferecături, chivoturi, candele, manuscrise vechi etc.

CÂINENI, liman fluvial în Câmpia Brăilei, pe stânga râului Buzău, cu apă mineralã clorurată, sulfatată, sodică, magnezianã, calcicã şi nămol sapropelic, pe malul cãruia se aflã staţiunea balneoclimatericã Câineni-Băi (→ comuna Vişani, judeţul Brăila). Suprafaţa: 56 ha.

CORBU, liman fluvio-marin, pe ţărmul Mării Negre, la Est de lacul Taşaul şi la Nord Est de oraşul Năvodari, judetul Constanţa. Suprafaţa: 5,4 km2. Cunoscut şi sub numele de Gargalâc.