Subcarpaţi (B)

SUBCARPAŢII BUZĂULUI sau DEALURILE BUZĂULUI, subunitate a Subcarpaţilor de la Curburã (Subcarpaţii Orientali),
delimitatã de M-ţii Buzãului, la Nord-Nord Vest, râul Slãnic, la Est-Nord Est, Câmpia Românã, la Sud-Sud Est şi râul Teleajen, la Vest. Este constituitã dintr-o succesiune de masive deluroase (Dealurile Cornãţel, 827 m, Blidişel, 821 m, Dâlma sau Botanul, 801 m, Bocu, 809 m, Ciolanu, 753 m, Istriţa, 754 m, Pâclele, 598 m, Pripor, 823 m ş.a.), delimitate de vãi, bazinete şi culoare depresionare (Nişcov, Cislãu, Nehoiu, Lopãtari, Pârscov, Pãtârlagele etc.). Este o zonã intens populatã. Expoatari de petrol, gaze naturale şi de diatomit. Pomiculturã; viticulturã.