Vârfuri (T)

TĂRHĂUŞ, Vârful ~ → Grinduşu, Vârful ~ , Capitolul Vârfuri litera G.

TĂRTĂRĂU, vârf în M-ţii Parâng cu altitudinea de 1 959 m.

TĂTARU, vârf în M-ţii Giurgeu, reprezetând altitudinea maximă a acestora (1 634 m).

TĂTARU MARE, vârf în M-ţii Tătaru, constituind altitudinea maximă a acestora (1 447 m).

TEIŞOARA, vârf în Podişul Dragomirnei, constituind altitudinea maximă a acestuia (528 m).

TIGĂILE MARI, vârf în M-ţii Ciucaş cu altitudinea de 1 845 m.

TOACA, vârf în partea central-nordică a masivului Ceahlău, alcătuit din fliş cretacic (conglomerate). Altitudinea: 1 904 m (al doilea vârf ca înălţime din masivul Ceahlău, după vârful Ocolaşu Mare, care are 1907 m). Acoperit cu pajişti alpine. În jurul său s-a format un interesant relief ruiniform (turnuri, coloane, abrupturi) dezvoltat pe roci conglomeratice şi calcaroase. Pe vârful Toaca se află o staţie meteorologică de altitudine, dată în folosinţă la 1 ianuarie 1964. La poalele lui de Nord Vest se află staţiunea climaterică Durău. În apropierea vârfului Toaca, la Sud şi Sud Est, se găsesc cabana Dochia (1 828 m altitudine) şi, respectiv, rezervaţia botanică  „Poliţa cu crini” (→ Ceahlău, M-ţii ~). Uşor accesibil din majoritatea localităţilor care-l înconjură (Bicaz, Taşca, Neagra, Izvoru Muntelui, Izvoru Alb, Pârâu Mare, Poiana etc.), de pe înălţimea lui putându-se admira frumoasa perspectivă a lacului de acumulare Izvoru Muntelui.

Vârful Toaca (Masivul Ceahlău)
Vârful Toaca (Masivul Ceahlău) (Credit: Shutterstock)

TOROIAGA, vârf în munţii cu acelaşi nume, constituind altitudinea maximă a acestora (1 930 m).