Vârfuri (T)

TĂRTĂRĂU, vârf în M-ţii Parâng; 1 959 m alt.

TĂTARU, vârf în M-ţii Giurgeu, reprezetând alt. max. a acestora (1 634 m).

TEIŞOARA, vârf în Pod. Dragomirnei, constituind alt. max. a acestuia (528 m).

TOACA, vârf în partea central-nordică a Masivului Ceahlău, alcătuit din fliş cretacic (conglomerate). Alt.: 1 904 m (al doilea vârf ca înălţime din Masivul Ceahlău, după vf. Ocolaşu Mare). Acoperit cu pajişti alpine. În jurul său s-a format un interesant relief ruiniform (turnuri, coloane, abrupturi) dezvoltat pe roci conglomeratice şi calcaroase. Pe vf. Toaca se află o staţie meteorologică de altitudine, dată în folosinţă la 1 ian. 1964. La poalele lui de NV se află staţiunea climaterică Durău. În apropierea vf. Toaca, la S şi SE, se găsesc cabana Dochia (1 828 m alt.) şi, respectiv, rezervaţia botanică  „Poliţa cu crini” (→ Ceahlău). Uşor accesibil din majoritatea localit. care-l înconjură (Bicaz, Taşca, Neagra, Izvoru Muntelui, Izvoru Alb, Pârâu Mare, Poiana etc.), de pe înălţimea lui putându-se admira frumoasa perspectivă a lacului de acumulare Izvoru Muntelui.

Vârful Toaca (Masivul Ceahlău)
Vârful Toaca (Masivul Ceahlău) (Credit: Shutterstock)