Şei (B)

BUCECEA, şa (loc mai coborât) în E Pod. Sucevei, între Dealul Bour (472 m alt.), la NV şi Dealul Cerviceşti (356 m alt.), la SE, situatã la 200–264 m alt. Strãbãtutã de c.f. Dorohoi–Bucecea–Vereşti–Suceava şi de o şosea modernizatã (Suceava–Bucecea–Leorda–Botoşani).