Schitul Daniil Sihastrul

Schitul Daniil Sihastrul, de călugări, se află situat în arealul satului Cuejdiu din comuna Gârcina, judeţul Neamţ, într-un loc singuratic, într-o poiană înconjurată de arborii unei păduri seculare, la 14 km de municipiul Piatra-Neamţ şi 2 km Vest de mănăstirea Sihla, în apropiere de Râpa lui Coroi, unde s-a nevoit o perioadă de timp pustnicul Daniil Sihastrul, în a doua jumătate a secolului 15. În prima jumătate a secolului 20, în acest loc a vieţuit în singurătate, peste 30 de ani, schimonahia Isodora (decedată în anul 1964) şi tot aici, după anul 1944 s-au nevoit două călugăriţe (mamă şi fiică) timp de circa 35 de ani, respectiv schimonahia Valentina Neacşu şi monahia Emiliana (decedată in 1979). În anii 1980-1981, aici s-a stabilit monahul Sofronie Șarampoi, prin osârdia căruia au fost construite o casă şi un paraclis. În perioada 1992-1996 a fost construită biserica din bârne de lemn, cu triplu hram – “Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”, “Acoperământul Maicii Domnului” şi “Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, sfinţită la 4 august 1996. În aceeaşi perioadă au mai fost construite, prin efortul arhimandritului Victorin (fratele Daniil Caia), două corpuri de chilii, clopotniţa, aghiazmarul, bucătăria şi trapeza (sala de mese).