Schitul Daniil Sihastrul

Schitul “Daniil Sihastrul”, cu 7 călugări care duc o viaţă de obşte, se află într-un loc singuratic, în mijlocul unei păduri, pe râul Viţeu, la 1,5 km de mănăstirea Putna, judeţul Suceava, căreia îi este subordonat. Călugării de aici respectă rânduiala de la Sfântul Munte, respectiv slujbele se ţin numai pe timpul nopţii, iar femeile nu au acces în acest lăcaş. Schitul a fost înfiinţat în 1992 şi sfinţit la 28 decembrie 1992 de către patru ierarhi (IPS Daniel, IPS Pimen, PS Calinic şi PS Gherasim), fiind închinat legendarului pustnic Daniil din timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Conform legendei, Daniil Sihastrul, care avea numele de botez Dumitru, s-a născut într-o familie de ţărani dintr-un sat care aparţinea de Episcopia Rădăuţi. Cunoscând de tânăr exemplul mai multor anahoreţi, a hotărât la rându-i să-şi dedice viaţa lui Dumnezeu. Astfel, tânărul Dumitru a intrat în călugărie la mănăstirea “Sfântul Nicolae” din Rădăuţi. După scurt timp, părăseşte această mănăstire pentru a trăi pustnic, departe de lume, stabilindu-se la schitul “Sfântul Lavrentie” (Laurenţiu) din satul Laura (astăzi înglobat în Vicovu de Sus, judeţul Suceava), unde a avut o viaţă aspră, de post şi rugăciune, şi unde a primit numele de călugăr, Daniil. De la acest schit s-a retras într-un loc cu totul singuratic, în mijlocul pădurii, unde, găsind o stâncă uriaşă, şi-a fãcut singur, cu trudă şi răbdare, lăcaşul care-i poartă azi numele. La chilia lui Daniil Sihastrul, domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, a găsit întotdeauna un sfat înţelept, un ajutor şi o mângâiere duhovnicească, aşa cum reiese şi din relatările cronicarului Ion Neculce în lucrarea sa O samă de cuvinte. Astfel, în octombrie 1451, tânărul Ştefan, fiul domnului Bogdan II, reuşind ca prin minune să scape din asasinatul de la Reuseni din 15 octombrie 1451, pus la cale de unchiul său, Petru Aron (asasinat în care a pierit mişeleşte Bogdan II, fratele lui Petru Aron), a găsit adăpost la chilia Sihastrului Daniil, care l-a încurajat şi întărit prin cuvinte duhovniceşti, prezicându-i de asemenea că peste puţin timp va ocupa Scaunul Moldovei ca urmaş al tatălui său, Bogdan II, şi al bunicului său, Alexandru cel Bun. Acest lucru avea să se întâmple în aprilie 1457, când mitropolitul Teoctist “l-a pomăzuit spre domnie” pe Ştefan cel Mare la “locul ce se cheamă Direptate”, aşa cum notează cronicarul Grigore Ureche. Tradiţia populară orală aminteşte că tot Daniil Sihastrul l-a îndemnat pe Ştefan cel Mare să ridice mănăstirea Putna in apropierea chiliei sale şi că el l-a mai sfătuit pe domnitor să nu fie descurajat după pierderea bătăliei din 26 iulie 1476 de la Valea Albă-Războieni şi să continue lupta împotriva turcilor, precum şi să zidească mănăstirea Voroneţ. Bazat pe viaţa şi faptele sale, Daniil Sihastrul a fost socotit sfânt de contemporani. Canonizarea lui Daniil Sihastrul s-a făcut însă abia în zilele noastre, la 20 iulie 1992, el fiind prăznuit în sinaxar la 18 decembrie.

Chilia lui Daniil Sihastrul (jud. Suceava)
Chilia lui Daniil Sihastrul (jud. Suceava) (Credit: Cristian Zamrii)