Stânci (S)

SFINXUL, stâncă uriaşă, singuratică, în M-ţii Bucegi, alcătuită din conglomerate. Acţiunea îndelungată şi combinată a agenţilor modelatori (vânturi, ploi, zăpezi, îngheţ, dezgheţ etc.) a determinat o puternică erodare a acesteia, în urma căreia a rezultat aspectul actual (privită dinspre lateral, stânca are înfăţişarea unui uriaş cap omenesc). Există şi unele ipoteze conform cărora Sfinxul ar fi un monument de tip megalitic.

Sfinxul (M-ţii Bucegi)
Sfinxul (M-ţii Bucegi) (Credit: Shutterstock)