Stânci (S)

SFINXUL, stâncă uriaşă, singuratică, în M-ţii Bucegi (Carpaţii Meridionali), alcătuită din conglomerate. Acţiunea îndelungată şi combinată a agenţilor modelatori (vânturi, ploi, zăpezi, îngheţ, dezgheţ etc.) a determinat o puternică erodare a acesteia, în urma căreia a rezultat aspectul actual (privită dinspre lateral, stânca are înfăţişarea unui uriaş cap omenesc). Există şi unele ipoteze conform cărora Sfinxul ar fi un monument de tip megalitic.

Sfinxul (M-ţii Bucegi)
Sfinxul din M-ţii Bucegi, Carpaţii Meridionali (Credit: Shutterstock)

STÂNCA “DRACULUI” sau “DIAVOLULUI” este o formaţiune geologică sub forma unei ciuperci uriaşe, cu înălţimea de circa 6,50 m, baza de circa 2,30 m şi circumferinţa părţii superioare (“pălăria”) de circa 3 m, alcătuită din gresii şi, parţial, din conglomerate, situată în perimetrul comunei Hida, judeţul Salaj, rezultată în urma unui proces îndelungat, de-a lungul mileniilor, a acţiunii factorilor modelatori externi (ploi, zăpezi, vânturi, îngheţ, dezgheţ). Această stâncă a fost declarată monument al naturii în anul 1975, Rezervaţie geologică şi peisagistică şi arie protejată de interes naţional la 6 martie 2000 (publicată în Monitorul Oficial al României la 12 aprilie 2000).