Podişuri (I)

ISTRIA, Podişul Istriei, subunitate a Pod. Casimcea, situată la E de râul Casimcea, cu aspect de câmpie înaltă tabulară, uşor ondulată, cu înălţimi de 100–190 m, ce domină spre E laguna Sinoie şi zona litorală. Constituit din cuarţite, filite, şisturi verzi şi depozite loessoide. Alt. max.: 195 m.