Pasuri (L)

LAINICI, trecătoare de joasă altitudine, situată în defileul Bumbeşti-Livezeni (sau Defileul Jiului), pe teritoriul judeţului Gorj, la 450-513 m altitudine, prin intermediul căreia se face legătura dintre Depresiunea Petroşani (în Nord) şi Depresiunea subcarpatică Târgu Jiu – Câmpu Mare (în Sud). Această trecătoare este tranzitată de o şosea modernizată şi de o linie de cale ferată, construită în perioada 1 august 1937-octombrie 1948, inaugurată oficial la 31 octombrie 1948, care trece peste 35 de poduri şi viaducte şi prin 39 de tunele, declarată monument de arhitectură feroviară, care asigură legăturile rutieră şi feroviară dintre provinciile istorice Transilvania (în Nord) şi Oltenia (în Sud), respectiv între municipiile Petroşani, judeţul Hunedoara (în Nord) şi Târgu Jiu, judeţul Gorj (în Sud). Trecătoarea Lainici mai este cunoscută şi sub numele de Pasul Surduc.

LOTRU, pas de înălţime în partea de Vest a M-ţilor Lotru, la contactul cu înălţimile de Nord-Nord Est ale M-ţilor Parâng, la 1 800 m altitudine, care asigură legătura, prin intermediul unui drum nemodernizat, între Depresiunea Petroşani şi Depresiunea Loviştea.