Pasuri (L)

LOTRU, pas de înălţime în partea de V a M-ţilor Lotrului, la contactul cu înălţimile de N-NE ale M-ţilor Parâng, la 1 800 m alt., care asigură legătura, prin intermediul unui drum nemodernizat, între Depr. Petroşani şi Depr. Loviştea.