Trimiteri (J)

Capitolul referitor la Trimiteri este conceput pentru uşurarea găsirii unor vechi denumiri de localităţi, a unor denumiri de unităţi fizico-geografice mai mici, a unor râuri, sate etc. care nu au articole de sine stătătoare, ci figurează în cadrul altor articole.

JAC → comuna Creaca, judeţul Sălaj.

JADANI → comuna Orţişoara, judeţul Timiş.

JALOVITSA → râul Ialomiţa, Capitolul Hidrografie/Râuri, litera I.

JASSKII TORG → municipiul Iaşi.

JDIOARA → comuna Criciova, judeţul Timiş.

JENEW → oraşul Chişineu-Criş.

JEPI (JEPII MARI şi JEPII MICI) → M-ţii Bucegi, Capitolul Unităţi de relief/Munţi, litera B, şi Vârfurile Jepi.

JGHEABUL LUI ZALION → Peştera Jgheabul lui Zalion, Capitolul Unităţi de relief/Peşteri, litera P.

JGHEABURI, Schitul ~ → Capitolul Lăcaşuri spirituale/Schituri (schiturile Jgheaburi din judeţele Argeş şi Vâlcea).

JIBĂU → oraşul Jibou.

JICOV → oraşul Vicovu de Sus.

JICOVUL DE JOS → oraşul Vicovu de Sus.

JICOVUL DE SUS → oraşul Vicovu de Sus.

JIDENI → comuna Podgoria, judeţul Buzău.

JIEŢ → râul Jiu, Capitolul Hidrografie/Râuri, litera J.

JILIŞTE → comuna Slobozia Ciorăşti, judeţul Vrancea.

JILŢU → oraşul Turceni.

JITIANU, Mănăstirea ~ → Capitolul Lăcaşuri spirituale/Mănăstiri, litera J.

JIUL → municipiul Târgu Jiu.

JOROVLEA → comuna Copălău, judeţul Botoşani.

JUPA → municipiul Caransebeş.

JUPÂNEŞTI → comuna Coşeşti, judeţul Argeş.