Trimiteri (J)

Capitolul referitor la Trimiteri este conceput pentru uşurarea găsirii unor vechi denumiri de localităţi, a unor denumiri de unităţi fizico-geografice mai mici, a unor râuri etc. care nu au articole de sine stătătoare, ci figurează în cadrul altor articole.

JADANI → Orţişoara.

JADANI → Orţişoara.

JALOVITSA → Ialomiţa.

JASSKII TORG → municipiul Iaşi.

JENEW → oraşul Chişineu-Criş.

JEPI (JEPII MARI şi JEPII MICI) → M-ţii Bucegi şi Vârfurile Jepi.

JGHEABUL LUI ZALION → Peştera Jgheabul lui Zalion.

JGHEABURI, Schitul ~ → capitolul Schituri (satul Jgheaburi,comuna Corbi, judeţul Argeş).

JGHEABURI, Schitul ~ → capitolul Schituri (satul Piscu Mare, comuna Stoeneşti, judeţul Vâlcea).

JIBĂU → oraşul Jibou.

JICOV → oraşul Vicovu de Sus.

JICOVUL DE JOS → oraşul Vicovu de Sus.

JICOVUL DE SUS → oraşul Vicovu de Sus.

JIDENI → Podgoria.

JIEŢ → Jiu.

JILIŞTE → Slobozia Ciorăşti.

JILŢU → oraşul Turceni.

JITIANU, Mănăstirea ~ → Podari.

JIUL → Târgu Jiu.

JOROVLEA → comuna Copălău, judeţul Botoşani.

JUPA → Caransebeş.

JUPÂNEŞTI → comuna Coşeşti, judeţul Argeş.