Culmi (Z)

ZĂGANU, culme muntoasă în partea de Nord Vest a M-ţilor Ciucaş, alcătuită din conglomerate, dominată de vârful Zăganu (1 883 m), al doilea ca altitudine după vârful Ciucaş. Relief stâncos. Obiectiv turistic.

ZBOINA FRUMOASĂ, culme muntoasă în M-ţii Vrancei cu altitudinea maximă în vârful Pietrosu (1 672 m).

ZBOINA NEAGRĂ, culme muntoasă în M-ţii Vrancei cu altitudinea de 1 350 m.