Stânci (P)

PIATRA ALTARULUI, stâncă singuratică, sub forma unui pilon, reprezentând un martor de eroziune, cu abrupturi accentuate, situată în partea de SE a M-ţilor Giurgeu (Carpaţii Orientali). Domină valea Bicazului în sectorul cheilor. Alcătuită din calcare mezozoice. Alt.: 1 121 m. Alpinism.

PIETRELE DOAMNEI, stânci zvelte în masivul Rarău, alcătuite din calcare mezozoice, care apar în relief sub forma unor prisme triunghiulare, ca rezultat al eroziunii diferenţiale. Lipsită de vegetaţie pe pereţii abrupţi. Declarată monument al naturii. La baza ei apar plante rare (ochii şoricelului/Saxifraga luteoviridis, papucul doamnei/ Cypripedium calceolus, brusturul negru/Symphytum cordatum, arginţica/Dryas octopetala, floarea-de-colţi/ Leontopodium alpinum ş.a.) care, împreună cu zona înconjurătoare acoperită cu păduri de brazi, pini şi molizi, alcătuieşte o rezervaţie complexă (568,7 ha). Denumirea i-a fost atribuită de către domnul Moldovei, Petru Rareş, în jurul anilor 1541–1546, când acesta a încurajat construirea, în apropiere, a bisericii „Sfântul Ioan Bogoslavul” a mănăstirii Rarău, unde, în 1538, se ascunsese soţia, Elena Doamna, cu copiii săi (Rarău).