Vârfuri (G)

GAGU MARE, vârf în M-ţii Baiului, Carpaţii de Curbură (1 660 m).

GALAŢU, vârf în M-ţii Rodna cu altitudinea de 2 048 m.

GĂINA, vârf în culmea muntoasă cu acelaşi nume din M-ţii Apuseni, constituind altitudinea maximă a acesteia (1 486 m).

GĂLĂŞESCU, vârf în M-ţii Făgăraş, alcătuit din şisturi cristaline. Altitudine: 2 471 m. Acoperit cu păşuni alpine.

GĂRGĂLĂU, vârf în partea de Est a M-ţilor Rodna, cu altitudinea de 2 158 m, situat la Sud Est de Complexul turistic Borşa, judeţul Maramureş, din care se poate merge cu telescaunul (1 920 m lungime şi o diferenţă de nivel de 500 m) până la vârful Runcu Ştiolului (1 611 m altitudine) şi de aici pe potecă, prin şaua Gărgălău, până la vârful Gărgălău.

GEAMĂNA, vârf în masivul Goşmanu, reprezentând altitudinea maximă a acestuia (1 474 m).

GERLACHOVKA, vârf situat în M-ţii Tatra Mare din Slovacia, cel mai înalt din întregul lanţ al M-ţilor Carpaţi (2 663 m altitudine).

GILĂU-MUNTELE MARE → Muntele Mare, Masivul ~ , Capitolul Munţi, litera M.

GIUMALĂU, vârf în masivul muntos omonim, Carpaţii Orientali, constituind altitudinea maximă a acestuia (1 857 m).

GIURGIU, vârf în M-ţii Lăcăuţ cu altitudinea de 1 721 m.

GLODU, vârf în M-ţii Tarcău cu altitudinea de 1 439 m.

GODEANU, vârf în partea centrală a masivului Godeanu, constituit din şisturi cristaline. Altitudine maximă: 2 229 m. De sub acest vârf izvorăşte Râu Şes. Acoperit cu păşuni alpine.

GORU, vârf în masivul muntos cu acelaşi nume din partea centrală a M-ţilor Lăcăuţ (M-ţii Vrancei), alcătuit din gresii, constituind altitudinea maximă a acestuia (1 785).

GOŞMANU, vârf în M-ţii Tarcău, care domină culmea Goşmanu – Geamăna cu altitudinea de 1 305 m.

GRECI, numele sub care mai este cunoscut vârful Ţuţuiatu din M-ţii Măcin.

GRINDUŞU, vârf în partea de Sud-Sud Est a M-ţilor Tarcău, alcătuit din fliş grezos (facies de Tarcău), constituind altitudinea maximă a acestora (1 664 m). Nod hidrografic (de sub vârful Grinduşu izvorăsc râurile Tarcău, Camenca şi Tărhăuş). Cunoscut şi sub numele de Tărhăuş.

GRINŢIEŞ, vârf în masivul cu acelaşi nume, constituind altitudinea maximă a acestuia (1 758 m).

GROHOTIŞ, vârf în M-ţii cu acelaşi nume, constituind altitudinea maximă a acestora (1 767 m).

GROHOTU, vârf în M-ţii Rodna cu altitudinea de 2 203 m.

GUGU, vârf în masivul Godeanu, reprezentând altitudinea maximă a acestuia (2 291 m), alcătuit din şisturi cristaline. Înconjurat de circuri glaciare.

Munţii Godeanu - Vârful Gugu
Vârful Gugu din Munţii Godeanu (Credit: Shutterstock)

GUTÂI, vârf în masivul muntos cu acelaşi nume, constituind altitudinea maximă a acestuia (1 443 m).