Vârfuri (G)

GĂLĂŞESCU, vârf în M-ţii Făgăraş, alcătuit din şisturi cristaline. Altitudine: 2 471 m. Acoperit cu păşuni alpine.

GEAMĂNA, vârf în masivul Goşmanu, reprezentând altitudinea maximă a acestuia (1 474 m).

GERLACHOVKA, vârf situat în M-ţii Tatra Mare din Slovacia, cel mai înalt din întregul lanţ al M-ţilor Carpaţi (2 663 m altitudine).

GODEANU, vârf în partea centrală a masivului Godeanu, constituit din şisturi cristaline. Altitudine maximă: 2 229 m. De sub acest vârf izvorăşte Râu Şes. Acoperit cu păşuni alpine.

GRINDUŞU, vârf în partea de Sud-Sud Est a M-ţilor Tarcău, alcătuit din fliş grezos (facies de Tarcău), constituind altitudinea maximă a acestora (1 664 m). Nod hidrografic (de sub vârful Grinduşu izvorăsc râurile Tarcău, Camenca şi Tărhăuş). Cunoscut şi sub numele de Tărhăuş.

GUGU, vârf în masivul Godeanu, reprezentând altitudinea maximă a acestuia (2 291 m), alcătuit din şisturi cristaline. Înconjurat de circuri glaciare.

Munţii Godeanu - Vârful Gugu
Munţii Godeanu – Vârful Gugu (Credit: Shutterstock)