Trimiteri (C)

CACALEŢII DE JOS → Căteasca.

CACALEŢII DE ROVINE → Căteasca.

CACOMEANCA → com. Grădiştea, jud. Călăraşi.

CACOVA → com. Grădinari, jud. Caraş-Severin.

CACOVA → com. Livezile, jud. Alba.

CAIAFELE → Balta Ialomiţei.

CALAICEA → comuna Băneasa, jud. Constanţa.

CALLATIS → municipiul Mangalia.

CALU → Piatra Şoimului.

CANALUL BEGA → Bega.

CANALUL POARTA ALBĂ– NĂVODARI–MIDIA → Canalul Dunăre–Marea Neagră.

CANARA → oraşul Ovidiu, jud. Constanţa.

CANIONUL “ŞAPTE SCĂRI” sau CASCADA “ŞAPTE SCĂRI” → oraşul Predeal (Timişu de Jos).

CANIONUL “ŞAPTE SCĂRI” sau CASCADA “ŞAPTE SCĂRI” → municipiul Săcele, jud. Braşov.

CAPIDAVA → Topalu.

CAPNIC → oraşul Cavnic.

CAPORAL ALEXA → oraşul Sântana.

CAPUT STENARUM → Boiţa.

CARACHIOI → oraşul Năvodari şi comuna Comana, jud. Constanţa.

CARACICULA → com. Limanu.

CARACOIUM → oraşul Năvodari.

CARAGELE → oraşul Pogoanele.

CARAGIALE → I. L. Caragiale.

CARAGICA → oraşul Însurăţei.

CARAIMAN, mănăstirea ~ → oraşul Buşteni.

CARAMURAT (sau KARA MURAT) → com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa.

CARANASUF → com. Istria, jud. Constanţa.

CARANLÂC → comuna Băneasa, jud. Constanţa.

CARANSEBEŞ–MEHADIA → Timiş–Cerna.

CARAOMER → oraşul Negru Vodă, jud. Constanţa.

CAREDA → 1 Decembrie.

CARMEN SYLVA → Eforie.

CARMEN SYLVA → Crişan.

CAROL I → com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa.

CAROLINA → Ada-Kaleh.

CARPAŢI, Munţii ~ → Unităţi de relief, capitolul Munţi, litera C.

CARSIO → oraşul Hârşova.

CARSION → oraşul Hârşova.

CARSO → oraşul Hârşova.

CARSOS → oraşul Hârşova.

CARSIUM → oraşul Hârşova.

CARSUM → oraşul Hârşova.

CARSUS → oraşul Hârşova.

CASCADA FANTOMĂ → Caraiman, Cascada ~.

CASCADA MIRESII → Pişoaia, Cascada ~.

CASIMCEA, Podişul ~ sau Podişul Dobrogei Centrale → Dobrogea, Podişul Dobrogei.

CASTELLANUS DE LIPUA → oraşul Lipova.

CASTRENSES DE CLUS → Cluj-Napoca.

CASTRI IENEU → oraşul Ineu.

CASTRO DEESWAR → municipiul Dej.

CASTRO FEKETEWHOLUM → municipiul Codlea.

CASTRUM ALMAGE → Şercaia.

CASTRUM BALWANIUS → com. Unguraş, jud. Cluj.

CASTRUM BOKCHA → oraşul Bocşa, jud. Caraş-Severin.

CASTRUM CLUS → Cluj-Napoca.

CASTRUM CRUCEBERG → Teliu.

CASTRUM LUGAS → municipiul Lugoj.

CASTRUM REGEN → municipiul Reghin.

CASTRUM REGIS HUNYAD → com. Poieni, jud. Cluj.

CASTRUM REGIS SEBES → com. Poieni, jud. Cluj.

CASTRUM REGIUM THEMES → municipiul Timişoara.

CASTRUM REGIUM UJVÁR → oraşul Ocna Mureş.

CASTRUM SANCT NIKOLAS → oraşul Baraolt.

CASTRUM SEX → municipiul Sighişoara.

CASTRUM SZATMAR → municipiul Satu Mare.

CASTRUM ZYNYR → oraşul Seini.

CASTRUM TIMISIENSIS → municipiul Timişoara.

CASTRUM TURDA → municipiul Turda.

CASTRUM URSCIA→ Orşova.

CASTRUM ZEURINI → municipiul Drobeta-Turnu Severin.

CAŞAUCA → com. Siriu, jud. Buzău.

CAŞIN, Depresiunea ~ → Tazlãu, Depresiunea ~.

CATANA → oraşul Fundulea.

CĂBICENI → oraşul Darabani.

CĂCIULA MARE → oraşul Azuga.

CĂLANU MIC oraşul Calan.

CĂLDĂRĂŞTI → oraşul Pogoanele.

CĂLIMAN → com. Vidra, jud. Vrancea.

CĂLIMĂNEŞTI → Mărăşeşti.

CĂLINĂUŢI oraşul Bucecea.

CĂLINEŞTI → com. Călineşti-Oaş, jud. Satu Mare.

CĂLMĂŢUIUL → Călmăţuiu de Sus.

CĂLŢUN → vârful Lespezi.

CĂLUGĂRA, Mănăstirea ~ → oraşul Oraviţa, jud. Caraş-Severin.

CĂLUGĂRA → com. Măgura, jud. Bacău.

CĂLUGĂRI → Cărpinet.

CĂMINĂREŞTI → Ţigănaşi.

CĂPÂLNA → Gâlgău.

CĂPÂLNA, Fetele de la ~ → Jidvei.

CĂRAN → Caransebeş.

CĂRBUNEŞTI-SAT → oraşul Târgu Cărbuneşti.

CĂTUNELE → oraşul Găeşti.

CĂVĂRAN → Constantin Daicoviciu.

CĂŞIEL-STRÂMBU, Mănăstirea ~ → Chiuieşti.

CÂINELUI → Râu Câinelui.

CÂLCESCU → Gâlcescu.

CÂMPENEASCĂ, Peştera ~ → Peştera Câmpenească.

CÂMPIA ARADULUI Arad, Câmpia Aradului.

CÂMPIA ARDUDULUI Ardud, Câmpia Ardudului.

CÂMPIA BANATO-CRIŞANĂ Câmpia de Vest.

CÂMPIA BARCĂULUI Barcău, Câmpia Barcăului.

CÂMPIA BÃRÃGANULUI → Bărăgan.

CÂMPIA BÂRZAVEI → Bârzava, Câmpia Bârzavei.

CÂMPIA BLAHNIŢEI → Blahniţa, Câmpia Blahniţei.

CÂMPIA BOIAN → Boian, Câmpia Boianului.

CÂMPIA BRĂILEI → Brăila, Câmpia Brăilei.

CÂMPIA BURNASULUI → Burnas.

CÂMPIA BUZĂU-CĂLMĂŢUI → Buzău, Câmpia Buzău-Calmãţui.

CÂMPIA CARAŞULUI → Caraş, Câmpia Caraşului.

CÂMPIA CAREI → Carei, Câmpia ~.

CÂMPIA CERMEI → Cermei, Câmpia ~.

CÂMPIA COLINARĂ a SĂRMAŞULUI → Sărmaş, Câmpia Colinară a Sărmaşului.

CÂMPIA COVURLUI → Covurlui, Câmpia ~.

CÂMPIA CRICOVULUI → Cricov.

CÂMPIA CRIŞURILOR → Criş, Câmpia Crişurilor.

CÂMPIA DESNĂŢUI → Desnăţui, Câmpia ~.

CÂMPIA FIZEŞULUI → Fizeş, Câmpia Fizeşului.

CÂMPIA GĂVANU-BURDEA → Găvanu-Burdea, Câmpia ~.

CÂMPIA GHERGHIŢEI → Gherghiţa, Câmpia Gherghiţei.

CÂMPIA IERULUI → Ier, Câmpia Ierului.

CÂMPIA JIJIEI → Jijia, Câmpia Jijiei.

CÂMPIA JOASĂ A SOMEŞULUI → Someş, Câmpia joasă a Someşului.

CÂMPIA LUGOJULUI → Lugoj, Câmpia Lugojului.

CÂMPIA MOLDOVEI → Jijia, Câmpia Jijiei.

CÂMPIA MUREŞULUI → Mureş, Câmpia Mureşului.

CÂMPIA PITEŞTIULUI → Piteşti, Câmpia Piteştiului.

CÂMPIA PLOIEŞTIULUI → Ploieşti, Câmpia Ploieştiului.

CÂMPIA RÂMNICULUI → Râmnic, Câmpia Râmnicului.

CÂMPIA ROMANAŢI → Romanaţi.

CÂMPIA SĂRATEI → Sărata, Câmpia Săratei.

CÂMPIA SOMEŞULUI → Someş, Câmpia Someşului.

CÂMPIA TĂŞNADULUI → Tăşnad, Câmpia Tăşnadului.

CÂMPIA TÂRGOVIŞTEI → Târgovişte, Câmpia Târgoviştei.

CÂMPIA TECUCIULUI → Tecuci, Câmpia Tecuciului.

CÂMPIA TIMIŞULUI → Timiş, Câmpia Timişului.

CÂMPIA TITU → Titu, Câmpia ~.

CÂMPIA TRANSILVANIEI → Câmpia colinară a Transilvaniei.

CÂMPIA VINGĂI → Vinga, Câmpia Vingăi.

CÂMPIA VLĂSIEI → Vlăsia, Câmpia Vlăsiei.

CÂMPULUNG MOLDOVENESC → Câmpulung Moldovenesc, Depresiunea ~.

CÂMPULUNG-MUSCEL → Câmpulung, Depresiunea ~.

CÂRCINOVU → oraşul Topoloveni.

CÂRLIGAŢI → Călmăţuiu de Sus.

CÂRLIGAŢI → com. Pădureni, jud. Vaslui.

CÂRLIGĂTURA → oraşul Târgu Frumos.

CÂRLOMĂNEŞTI, Mănăstirea ~ → Cerţeşti.

CÂRNA → lacul Bistreţ.

CÂRNU, Mănãstirea ~ → Pănătău.

CÂRPIŢI → com. Victoria, jud. Iaşi.

CÂŢÃ → Surdila-Găiseanca.

CEATALUL ISMAILULUI → Ceatalul Chiliei.

CEDONIA → municipiul Sibiu.

CELEIU → oraşul Corabia.

ÇELIK → Teliţa.

ÇELIK-DERE, Mănăstirea ~ → com. Frecăţei, jud. Tulcea.

CENARU → Andreiaşu de Jos.

CENTUM PUTEI oraşul Buziaş.

CEPTUROAIA → Iancu Jianu.

CERBATIS → municipiul Mangalia.

CERBURENI, Hidrocentrala ~ → Valea Iaşului.

CERNAHEVIZ → Topleţ.

CERNEGURA → municipiul Piatra-Neamţ.

CERNENU → oraşul Zărneşti, jud. Braşov.

CERNEŢI, Mănăstirea ~ → com. Şimian, jud. Mehedinţi.

CERNIŞOARA → râul Cerna, afl. stg al Dunării.

CETATEA BREAZA → Părău.

CETATEA CHIOARULUI sau CHIOAR → Remetea Chioarului.

CETATEA COHALMULUI → Rupea.

CETATEA COLŢ → Râu de Mori.

CETATEA COLŢEŞTI → com. Rimetea, jud. Alba.

CETATEA DÂMBOVIŢEI → Rucăr.

CETATEA (ORAŞUL sau TÂRGUL) de FLOCI → Giurgeni şi jud. Ialomiţa.

CETATEA DE LA STOENEŞTI → Cetăţeni.

CETATEA DE PIATRĂ → Remetea Chioarului.

CETATEA NEAGRĂ (SCHWARZBURG) → municipiul Codlea.

CETATEA NEAMŢ → Târgu-Neamţ.

CETATEA NOUĂ A ROMANULUI → municipiul Roman.

CETATEA PĂGÂNILOR → Bálványos.

CETATEA PIATRA SECUIULUI → com. Rimetea, jud. Alba.

CETATEA POIENARI → Arefu.

CETATEA ROŞIE → municipiul Sibiu.

CETATEA SUCEVEI → municipiul Suceava.

CETATEA ŞAEŞULUI → municipiul Sighişoara.

CETATEA TÂRGOVIŞTEI → municipiul Târgovişte.

CETATEA TRASCĂULUI → com. Rimetea, jud. Alba.

CETATEA TURZII → Moldoveneşti.

CETATEA VOLUNTĂREASCĂ → Voluntari.

CETĂŢUIA → Cetăţeni.

CETĂŢUIA, Mănãstirea ~ → municipiul Iaşi.

CETĂŢUIA, Schitul ~ → com. Măgura, jud. Buzău.

CHAAK → oraşul Ciacova.

CHAK → oraşul Ciacova.

CHALCHIS → oraşul Baia de Aramă.

CEZIENI, Mănãstirea ~ → Măneciu.

CHEILE BICAZULUI → Bicaz, Cheile ~.

CHEILE BISTRIŢEI → Bistriţa, râu afl. dr. al Siretului.

CHEILE CARAŞULUI → râul Caraş.

CHEILE NEREI → Nera.

CHEILE OLTEŢULUI → râul Olteţ.

CHEILE TURZII, Mănãstirea ~ → Petreştii de Jos.

CHEILE VÂRGHIŞULUI → comuna Vârghiş.

CHENEY → Cenei.

CHERECHIU → oraşul Sântana.

CHERTIŞ → oraşul Sebiş.

CHERY → oraşul Oraviţa.

CHICIURA → Chicera.

CHIOAR, Cetatea Chioarului → Remetea Chioarului.

CHIRCA → oraşul Măgurele.

CHIRSCHOWA → oraşul Hârşova.

CHISIRIG → Taşca.

CHOHAL → Cehal.

CHSÁK → Ciacova.

CHUMBUL → oraşul Jimbolia.

CIALA → Zădăreni.

CIATA → Lenauheim.

CIBIN → Cindrel.

CIBINIUM → municipiul Sibiu.

CICLOVA MONTANĂ → oraşul Oraviţa.

CIDINIS → municipiul Codlea.

CILIBICHIOI → com. Mircea Vodă, jud. Constanţa.

CIMITIRUL PĂSĂRELELOR → Grota Ucigaşă.

CINŢUROAIA → Iancu Jianu.

CIOARA → Săliştea.

CIOBĂNOAIA, Schitul ~ → Merei.

CIOCANU, Mănãstirea ~ → Bughea de Jos.

CIOCÂRLIA → oraşul Măgurele.

CIOLANU, Mănãstirea ~ → Tisău.

CIOMATU MARE → Puciosu.

CIOMĂGEŞTI → Pieleşti.

CIOMORTAN → Pãuleni-Ciuc.

CIORNOHAL, Rezervaţia naturalã ~ → com. Călăraşi, jud. Botoşani.

CIORNULEASA, Rezervaţia forestieră ~ → Mitreni.

CIOROI → Şimnicu de Sus.

CIORUŞ → oraşul Plopeni.

CISNĂDIOARA → Cisnădie.

CISTELEK → oraşul Sărmaşu.

CIUCEVELE CERNEI → râul Cerna, afl. stg. al Dunării.

CIUCI → Vârfurile.

CIULIIA → oraşul Dolhasca.

CIUMATU MARE → Puciosu.

CIUMAŢI → com. Olari, jud. Prahova.

CIUMEŞTI → Pieleşti.

CIUNGET → râul Lotru.

CIUPELNIŢA → Liţa.

CIUŞLEA, Lacul de acumulare ~ → Garoafa.

CIVITAS BYSTERCE → municipiul Bistriţa.

CIVITAS DE MONTE MEDII Baia Sprie.

CIVITAS DE SEGUSVÁR → municipiul Sighişoara.

CIVITAS HACHZAK → oraşul Haţeg.

CIVITAS HELTAU → oraşul Cisnădie.

CIVITAS LIPPA → oraşul Lipova.

CIVITAS MEGYES → municipiul Mediaş.

CIVITAS MEZEUSUMPLYO → oraşul Gătaia.

CIVITAS MILCOVIAE → oraşul Odobeşti.

CIVITAS MOLDAVIAE → com. Baia, jud. Suceava.

CIVITAS OFFENBERG oraşul Baia de Arieş.

CIVITAS SEBUS → municipiul Sebeş.

CIVITAS SERETH → oraşul Siret.

CIVITAS THOLMASCH → oraşul Tălmaciu.

CIVITAS TORDENSIS → municipiul Turda.

CIVITAS WARADIENSIS → Oradea.

CIVITAS WORAS NOMINATA → municipiul Orăştie.

CLOCOCIOV, Mănãstirea ~ → municipiul Slatina.

CLUS → Cluj-Napoca.

COCARGEAUA → com. Borcea, jud. Călăraşi.

COCARGEAUA NOUĂ → com. Ştefan cel Mare, jud. Călăraşi.

COCORA NOUĂ → Munteni-Buzău.

COCOŞ, Mănãstirea ~ → com. Niculiţel, jud. Tulcea.

COCOŞU → oraşul Ovidiu.

COCOTA → Orţişoara.

CODLEA → Măgura Codlei.

CODRII VLÃSIEI → Vlăsia, Codrii Vlăsiei.

CODRULUI, M-ţii ~ → Codru-Moma, masivul ~.

COGEALIA → com. Lumina, jud. Constanţa.

COHALM → Rupea.

COIANI → Gostinari.

COJANI → oraşul Târgu Cărbuneşti.

COLACU → oraşul Răcari.

COLIBAŞI → oraşul Mioveni.

COLONIA BRĂTIANU → oraşul Petrila.

 COLONIA DACICA → Sarmizegetusa.

COLONIA ILIE PINTILIE → Plopeni.

COLONIA LONEA → oraşul Petrila.

COLONIA SIMERIA → oraşul Simeria.

COLONIA UCEA → oraşul Victoria, jud. Braşov.

COLONIA ULPIA TRAIANA AUGUSTA DACICA SARMIZEGETUSA → Sarmizegetusa.

COLŢ, Mănăstirea ~ → Ribiţa.

COMĂNEŞTI, Depresiunea ~ → Dărmăneşti, Depresiunea ~ .

COMĂNEŞTI → oraşul Târgu Cărbuneşti.

COMÂNDĂREŞTI → Răuseni.

COMLĂUŞ → oraşul Sântana.

COMLOD → râul Lechinţa, afl. al Mureşului.

CONSTANTIA → municipiul Constanţa.

CONSTANTINIANA → municipiul Constanţa.

CONSTANTINIANA DAPHNE → municipiul Olteniţa.

CONSTANZA → municipiul Constanţa.

CONSTANTZA → municipiul Constanţa.

CONŢĂŞTI → com. Vidra, jud. Vrancea.

CONŢEŞTI → com. Valea Seacă, jud. Iaşi.

CORABIA VECHE → oraşul Corabia.

CORBII CIUNGI → Vânătorii Mici.

CORCOAIA, Cheile  Corcoaiei → Cheile Corcoaiei.

CORDEŞTI → Stejari.

CORLĂŢENI, Schitul ~ → Pojorâta.

CORNĂŢEL → Mãnãstirea ~ com. Mânăstirea, jud. Călăraşi.

CORNEDEI-CIUNGII BĂLĂSANI → Maramureş, M-ţii Maramureş.

CORNETU, Mănăstirea ~ → Brezoi.

CORNUL LUI SAS → Popricani.

CORONA → municipiul Braşov.

CORONINI → Bigăr, Cascada ~.

CORUŞU → com. Baciu, jud. Cluj.

COŞTIUI → Rona de Sus.

COŞUŞTEA-CRIVELNIC, Mănăstirea ~ → Ilovãţ.

COTMĂNEŞTI → Pogana.

COTU EPURE → com. Mihail Kogălniceanu, jud. Ialomiţa.

COTUL BRADULUI → com. Bivolari, jud. Iaşi.

COTUMBA, Mănãstirea ~ → com. Agăş, jud. Bacău.

COŢĂENI → oraşul Pucioasa.

COŢOFENEŞTI → Vărbilău.

COZANCEA → Copălău-Cozancea.

COZANCEA, Mănãstirea ~ → Suliţa.

COZIA, Mănãstirea ~ → oraşul Călimăneşti.

COZIA, Cultura materială hallstattiană ~ → Costuleni.

COZLA → municipiul Piatra-Neamţ.

CRASNA → Sita Buzăului.

CRASNA, Mănãstirea ~ → com. Izvoarele, jud. Prahova.

CRĂCIUNA, Cetatea ~ → oraşul Odobeşti.

CRÂNGU → oraşul Fundulea.

CRÂNGUL-FUNDULELE → oraşul Fundulea.

CREŢEŞTI → oraşul Târgu Cărbuneşti.

CRICOV, Schitul „Sfânta Maria”-Cricov → Urlaţi.

CRINTEŞTI → oraşul Topoloveni.

CRISIUS → oraşul Huedin.

CRISTIANU MARE → Postăvaru.

CRIŞ, Canalul Crişurilor → Canalul Crişurilor.

CRIŞAN, Mănãstirea ~ → Ribiţa.

CRIŞENI oraşul Calan.

CRIŞU ALB → râul Criş, afl. al Tisei.

CRIŞU NEGRU → râul Criş, afl. al Tisei.

CRIŞU REPEDE → râul Criş, afl. al Tisei.

CRIVADIA → municipiul Vulcan, jud. Hunedoara.

CRUCEA → com. Vâlcelele, jud. Călăraşi.

CRUCEA oraşul Panciu.

CRUCEA → Becicherecu Mic.

CRUCEA DE JOS oraşul Panciu.

CRUCEA DE SUS oraşul Panciu.

CRUCEA GIURCA → com. Vâlcelele, jud. Călăraşi.

CRUJANA, Rezervaţia ~ → Pătrăuţi.

CSÀK oraşul Ciacova.

CSERES BISTRA → oraşul Oţelu Roşu.

CSOMBOLY → oraşul Jimbolia.

CUCIULAT, Peştera ~ → Letca.

CUHEA → Bogdan Vodă.

CUMIDAVA → oraşul Râşnov.

CUMPĂNIŢA, Hidrocentrala ~ → Arefu.

CURMĂTURII, Munţii ~ → masivul Hăşmaş.

CURTEA VECHE → Şuţeşti.

CURTIŞOARA → Bumbeşti-Jiu.

CUSICI, Mănãstirea ~ → Socol.

CUZA VODÃ → Alexandru I. Cuza.

CYDINUM → municipiul Codlea.

CZOMBOL → oraşul Jimbolia.