Trimiteri (Y)

Capitolul referitor la Trimiteri este conceput pentru uşurarea găsirii unor vechi denumiri de localităţi, a unor denumiri de unităţi fizico-geografice mai mici, a unor râuri, sate etc. care nu au articole de sine stătătoare, ci figurează în cadrul altor articole.

YANKA → oraşul Ianca.

YERGÖĞÜ municipiul Giurgiu.

YLOBA → comuna Cicârlău, judeţul Maramureş.