Limane (F)

FUNDATA, liman fluviatil pe stg. cursului inf. al Ialomiţei, în Câmpia Bărăganului, pe terit. comunelor Gheorghe Doja şi Andrăşeşti (jud. Ialomiţa). Supr.: 510 ha. Pescuit. Irigaţii.