Mănăstirea Sărăcineşti

Mănăstirea Sărăcineşti (de maici) se află în satul Valea Cheii, comuna Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea. Biserica mănăstirii, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită în perioada 28 septembrie 1688–1693 prin strădania lui Ştefan, episcop de Râmnic, cu ajutorul material al lui Tănasie Păuşescul şi pe moşia acestuia, donată la 7 iunie 1687. Biserica este dominată de o frumoasă turlă octogonală, plasată pe naos, luminată de opt ferestre înalte şi înguste, terminate cu arcade, are un pridvor deschis, sustinut de opt coloane din piatră, terminate în partea superioară cu arcade ample, şi păstrează picturi murale interioare executate în anul 1718 de zugravii Teodosie, Gheorghe şi Preda într-o viziune barocă, remarcabile prin abundenţa decoraţiei florale. Biserica se află în mijlocul unei incinte, relativ pătrată, cu aspect de fortăreaţă, înconjurată de un zid de incintă şi de zidurile chiliilor, gospodăriilor anexe şi ale Turnului-clopotniţă. Până în anul 1860 a fost mănăstire de călugăriţe, apoi de călugări (1860–1873), ulterior biserică de parohie (1873–1913) şi mănăstire de maici (1913–1959). Mănăstirea Sărăcineşti a fost desfiinţată abuziv de autorităţile comuniste la 28 octombrie 1959, prin aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 410, devenind biserică de parohie, iar chiliile transformate în cămine pentru bătrâni. Mănăstirea a fost reînfiinţată în anul 1991, iar biserica, Turnul-clopotniţă, zidul de incintă, chiliile şi clădirile anexe au fost reabilitate şi restaurate după anul 2008.

Mănăstirea Sărăcinești (jud. Vâlcea)
Vedere de ansamblu asupra mănăstirii Sărăcinești (Credit: Monahia Serafima Samoilescu Dorina Claudia, Stareţa Mănăstirii Sărăcineşti)