Mănăstirea Sărăcineşti

Mănăstirea Sărăcineşti (de maici), cu biserica „Adormirea Maicii Domnului”, construită în perioada 28 sept. 1688–1693 prin strădania lui Ştefan, episcop de Râmnic, cu ajutorul material al lui Tănase Sărăcinescu, se află în satul Valea Cheii, com. Păuşeşti-Măglaşi, jud. Vâlcea. Biserica păstrează picturi murale interioare executate în 1718 de zugravii Teodosie, Gheorghe şi Preda într-o viziune barocă, remarcabile prin abundenţa decoraţiei florale. Până în 1860 a fost mănăstire de călugăriţe, apoi de călugări (1860–1873), ulterior biserică de parohie (1873–1913) şi mănăstire de maici (1913–1959). Mănăstirea Sărăcineşti a fost desfiinţată abuziv de autorităţile comuniste la 28 oct. 1959, devenind biserică de parohie, iar chiliile transformate în cămine pentru bătrâni. Mănăstirea a fost reînfiinţată în 1991, iar biserica, Turnul-clopotniţă, zidul de incintă, chiliile şi clşdirile anexe au fost reabilitate şi restaurate după anul 2008.

Mănăstirea Sărăcinești (jud. Vâlcea)
Vedere de ansamblu a Mănăstirii Sărăcinești (Credit: Monahia Serafima Samoilescu Dorina Claudia, Stareţa Mănăstirii Sărăcineşti)