Mănăstirea Sfânta Maria

Situată în oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa, la 17 km Sud de municipiul Constanţa şi în apropiere (3 km) de ţărmul Mării Negre, mănăstirea “Sfânta Maria” adăposteşte o obşte de călugăriţe. Obştea monahală a fost întemeiată în anul 1951 de Preafericitul Iustinian Marina, Patriarhul de atunci al Bisericii Ortodoxe Române, ca schit de maici în jurul unei bisericuţe din lemn, iniţial cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, construită în jurul anului 1750 de meşteri mureşeni. În anul 1920 această bisericuţă a fost demontată şi transferată din satul Maioreşti (azi sat în comuna Ruşii-Munţi, judeţul Mureş) la stâna regală “Sfânta Ana” din Munţii Bucegi şi de acolo demontată şi mutată în 1934 lângă castelul Pelişor din Sinaia. În anul 1951, Patriarhul Iustinian Marina a transferat această biserică de la castelul Pelişor, din Sinaia, la Techirghiol, pe un teren cumpărat în 1928 de Miron Cristea (primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române), pe care se afla o vilă cu 16 camere folosită de clerul din toată ţara ca sanatoriu. O dată cu instalarea  pe acest teren a bisericii din lemn căreia, la 15 august 1951, i s-a schimbat hramul în cel al “Adormirii Maicii Domnului”, şi cu înfiriparea la aceeaşi dată a vieţii monahale, clădirea (vila) sanatorială a devenit anexă a schitului, iar biserica a fost restaurată şi extinsă prin adăugarea unui pridvor şi a unui foişor care serveşte drept turn-clopotniţă. Acest foişor este ornat cu motive geometrice şi florale. Picturile originare de pe pereţii interiori ai bisericii din lemn au fost refăcute în secolul 19. În anii 1965-1967 au fost efectuate lucrări de renovare şi extindere a vilei, iar în 1975-1977 i s-a adăugat o aripă pe partea stângã.  În perioada 2003-2009 a fost construită o nouă biserică de zid, cu acelaşi  hram – “Adormirea Maicii Domnului”. În anii 1999-2000 s-a amenajat la această mănăstire o bază de tratament balnear pentru cler care a fost modernizatã în anii 2007-2009, iar în anul 1990 s-a inaugurat un muzeu cu colecţii de obiecte de cult. La această mănăstire funcţionează un atelier de pictură în tempera a icoanelor, un atelier de croitorie pentru confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte pentru personalul monahal şi de confecţionare a veşmintelor preoţeşti şi un atelier de broderii.

Mănăstirea „Sfânta Maria” cu biserica din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (Techirghiol, jud. Constanţa)
Mănăstirea „Sfânta Maria” cu biserica din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (Image by Octavian A Tudose from Pixabay)
Biserica nouă a Mănăstirii „Sfânta Maria”-Techirghiol cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Biserica nouă a Mănăstirii „Sfânta Maria”-Techirghiol cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (Image by Octavian A Tudose from Pixabay)