Mănăstirea Sfânta Maria

Situatã în oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa, la 17 km Sud de municipiul Constanţa şi în apropiere (3 km) de ţãrmul Mãrii Negre, mănăstirea “Sfânta Maria” adãposteşte 37 de cãlugãriţe care duc o viaţã de obşte sub stãreţia monahiei Lucia Roşu. Obştea monahalã a fost întemeiatã în 1951 de Iustinian Marina, Patriarhul de atunci al Bisericii Ortodoxe Române, ca schit de maici în jurul unei bisericuţe din lemn, iniţial cu hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, construitã în jurul anului 1750 de meşteri mureşeni. În 1920 aceastã bisericuţã a fost demontatã şi transferatã din satul Maioreşti (azi sat în comuna Ruşii-Munţi, judeţul Mureş) la stâna regalã “Sfânta Ana” din Munţii Bucegi şi de acolo demontatã şi mutatã în 1934 lângã castelul Pelişor din Sinaia. În 1951, Patriarhul Iustinian Marina a adus aceastã bisericã de la Pelişorul din Sinaia la Techirghiol, pe un teren cumpãrat în 1928 de Miron Cristea (primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române) pe care se afla o vilã cu 16 camere folositã de clerul din toatã ţara ca sanatoriu. O datã cu instalarea  pe acest teren a bisericii din lemn cãreia, la 15 august 1951, i s-a schimbat hramul în cel al “Adormirii Maicii Domnului”, şi cu înfiriparea la aceeaşi datã a vieţii monahale, clãdirea (vila) sanatorialã a devenit anexã a schitului, iar biserica a fost restaurantã şi extinsã prin adãugarea unui pridvor şi a unui foişor care serveşte drept turn-clopotniţã. Acest foişor este ornat cu motive geometrice şi florale. Picturile originare de pe pereţii interiori ai bisericii din lemn au fost refãcute în secolul 19. În anii 1965-1967 au fost efectuate lucrãri de renovare şi extindere a vilei, iar în 1975-1977 i s-a adãugat o aripã pe partea stângã.  În perioada 2003-2009 a fost construitã o nouã bisericã de zid, cu acelaşi  hram – “Adormirea Maicii Domnului”. În anii 1999-2000 s-a amenajat la aceastã mânãstire o bazã de tratament balnear pentru cler care a fost modernizatã în 2007-2009, iar în anul 1990 s-a inaugurat un muzeu cu colecţii de obiecte de cult. La aceastã mănăstire funcţioneazã un atelier de picturã în tempera a icoanelor, un atelier de croitorie pentru confecţionarea articolelor de îmbrãcãminte pentru personalul monahal şi de confecţionare a veşmintelor preoţeşti şi un atelier de broderii.