Peşteri (U)

PEŞTERA URŞILOR, peşteră situată în partea de Vest a M-ţilor Bihor, pe versantul de Nord al Dealului Măgurii, la 491 m altitudine, în arealul satului Chişcău (comuna Pietroasa, judeţul Bihor), descoperită în anul 1975, într-o fostă carieră de marmură. Lungimea galeriilor: 1 500 m. Este alcătuită din două niveluri principale de galerii cu desfăşurare liniară: unul superior, inactiv, cu numeroase şi frumoase stalagmite, draperii, câmpuri de stalactite etc. şi altul inferior, activ, cu mai puţine concreţionări. Fauna este reprezentată prin coleoptere şi izopode. Aici a fost găsit un schelet de urs de cavernă (Ursus spelaeus), conservat într-o terasă aluvionară din galeria inferioară. Peştera Urşilor este electrificată pe o distanţă de 1 000 m şi a intrat în circuitul turistic în anul 1980. Motel. Declarată rezervaţie speologică.