Vârfuri (R)

RĂCHITAŞU, vârf în masivul deluros Reghiu (Subcarpaţii Vrancei), constituind alt. max. a acestuia (867 m).

RETEZAT, vârf în masivul Retezat (2 482 m).

ROŞU, vârf în masivul Iezer, reprezentând alt. max. a acestuia (2 473 m).

RUSCA, vârf în M-ţii Poiana Ruscăi, alcătuit din filite şi şisturi sericitocloritoase, situat în zona de intersecţie a limitelor judeţelor Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara. Alt.: 1 355 m (al doilea ca înălţime, după vf. Padeş).