Vârfuri (R)

RARĂU, vârf în masivul muntos cu acelaşi nume din Carpaţii Orientali, constituind altitudinea maximă a acestuia (1 651 m).

RĂCHITAŞU, vârf în masivul deluros Reghiu (Subcarpaţii Vrancei), constituind altitudinea maximă a acestuia (867 m).

REBRA, vârf în M-ţii Rodna cu altitudinea de 2 221 m.

RETEZAT, vârf în masivul muntos cu acelaşi nume din Carpaţii Meridionali (2 482 m).

ROŞU, VÂRFUL ~, vârf în masivul muntos Iezer din Carpaţii Meridionali, reprezentând altitudinea maximă a acestuia (2 473 m).

ROTUNDU, vârf în M-ţii Tarcău, care domină culmea Goşmanu – Geamăna cu altitudinea de 1 307 m.

RUSCA, vârf în M-ţii Poiana Ruscăi, alcătuit din filite şi şisturi sericito-cloritoase, situat în zona de intersecţie a limitelor judeţelor Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara. Altitudinea: 1 355 m (al doilea ca înălţime, după vârful Padeş).

RUSU, vârf în M-ţii Baiu cu altitudinea de 1 902 m.