Pasuri (O)

OITUZ, pas în Carpaţii Orientali, situat între culmile de Sud-Sud Est ale M-ţilor Nemira şi cele de Nord-Nord Vest ale M-ţilor Vrancei, la 865 m altitudine. Asigură legătura rutieră (drum modernizat) între provinciile istorice Moldova (Depresiunea Tazlău-Caşin) şi Transilvania (Depresiunea Braşov). În timpul Primului Război Mondial, în această zonă au avut loc trei bătălii în care armatele române au oprit înaintarea şi pătrunderea armatelor germano-austro-ungare în Moldova: în prima bătălie (28 septembrie/11 octombrie – 14/27 octombrie 1916), trupele române, comandate de generalul Eremia Grigorescu, au stăvilit înaintarea armatelor inamice şi, printr-o contraofensivă, au restabilit linia frontului pe înălţimile de pe linia de frontieră; în a doua bătălie (28 octombrie/10 noiembrie –2/15 noiembrie 1916), armatele române au rezistat eroic şi au respins atacurile duşmane, iar în a treia bătălie (26 iulie/8 august – 9/22 august 1917), şi cea mai dramatică (luptele de la Cireşoaia, din 30 iulie/12 august 1917 şi de la Coşna, din 7/20 şi 9/22 august 1917), trupele române au obţinut o strălucită victorie, care, împreună cu victoria de la Mărăşeşti, a reuşit să dejoace planul strategic al inamicului privind frontul românesc.