Pasuri (O)

OITUZ, pas în Carpaţii Orientali, între culmile de S-SE ale M-ţilor Nemira şi cele de N-NV ale M-ţilor Vrancei, la 865 m alt. Asigură legătura rutieră (drum modernizat) între Moldova (Depr. TazlăuCaşin) şi Transilvania (Depr. Braşov). În timpul Primului Război Mondial, în această zonă au avut loc trei bătălii în care armatele române au oprit înaintarea şi pătrunderea armatelor germano-austroungare în Moldova: în prima bătălie (28 sept./11 oct.–14/27 oct. 1916), trupele române, comandate de generalul Eremia Grigorescu, au stăvilit înaintarea armatelor inamice şi, printr-o contraofensivă, au restabilit linia frontului pe înălţimile de pe linia de frontieră; în a doua bătălie (28 oct./10 nov.–2/15 nov. 1916), armatele române au rezistat eroic şi au respins atacurile duşmane, iar în a treia bătălie (26 iul./8 aug.–9/22 aug. 1917), şi cea mai dramatică (luptele de la Cireşoaia, din 30 iul./12 aug. 1917 şi de la Coşna, din 7/20 şi 9/22 aug. 1917), trupele române au obţinut o strălucită victorie, care, împreună cu victoria de la Mărăşeşti, a reuşit să dejoace planul strategic al inamicului privind frontul românesc.