Vârfuri (I)

IEZERU MARE, vârf în masivul Iezer, alcătuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 462 m. Acoperit cu pajişti alpine. Accesibil dinspre Câmpulung pe valea Râului Târgului.

INEU, vârf de formă piramidală în partea de E a M-ţilor Rodna, alcătuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 279 m. De sub el izvorăsc Lala şi Valea Băilor. Acoperit cu pajişti alpine. La baza lui se găsesc circul şi lacul glaciar Lala. Accesibil dinspre  valea Someşului Mare, pe poteci marcate, din com. Rodna şi Şanţ. Cunoscut şi sub numele de Inău.