Vârfuri (I)

IEZERU MARE, vârf în masivul Iezer, situat în partea de Sud Est a M-ţilor Făgăraş, alcătuit din şisturi cristaline. Altitudinea: 2 462 m. Acoperit cu pajişti alpine. Accesibil dinspre Câmpulung pe valea Râului Târgului.

Vârful Iezer (M-ţii Făgăraş)
Vârful Iezeru Mare din M-ţii Făgăraş (Photo by Alexandru-Bogdan Ghiţă on Unsplash)

INĂU, Vârful ~ → Ineu, Vârful ~ .

INEU, vârf de formă piramidală în partea de Est a M-ţilor Rodna, alcătuit din şisturi cristaline. Altitudinea: 2 279 m. De sub el izvorăsc pâraiele Lala şi Valea Băilor. Acoperit cu pajişti alpine. La baza lui se găsesc circul şi lacul glaciar Lala. Accesibil dinspre  valea raului Someşu Mare, pe poteci marcate, din comunele Rodna şi Şanţ. Cunoscut şi sub numele de Inău.

Vârful Ineu (M-ţii Rodna)
Vârful Ineu din M-ţii Rodna (Credit: Shutterstock)