Trimiteri (F)

Capitolul referitor la Trimiteri este conceput pentru uşurarea găsirii unor vechi denumiri de localităţi, a unor denumiri de unităţi fizico-geografice mai mici, a unor râuri etc. care nu au articole de sine stătătoare, ci figurează în cadrul altor articole.

FACSÁ → oraşul Făget.

FACSAT → oraşul Făget.

FACYAD → oraşul Făget.

FACZAT → oraşul Făget.

FAGYATH → oraşul Făget.

FALAŞTOACA → comuna Comana, judeţul Giurgiu.

FARKASMEZEW → comuna Creaca, judeţul Sălaj.

FARKAS MEZŐ → comuna Creaca, judeţul Sălaj.

FARKASMEZŐ → comuna Creaca, judeţul Sălaj.

FARKASPATAKA → comuna Creaca, judeţul Sălaj.

FARKAS PATAKA → comuna Creaca, judeţul Sălaj.

FAŢA LUI NAN → comuna Cozieni, judeţul Buzău.

FĂCĂLEŢEŞTI → comuna Cocu, judeţul Argeş.

FĂGEŢEL, Mănăstirea ~ → Frumoasa.

FĂLCOIANU → comuna Crevedia, judeţul Dâmboviţa.

FĂRCĂDINUL DE JOS → General Berthelot.

FÂNAŢELE CLUJULUI → Cluj-Napoca.

FÂNAŢELE DE LA VALEA LUI DAVID → Leţcani.

FÂNTÂNA BABEI ANA oraşul Pantelimon.

FÂNTÂNELE, Pădurea ~ → Comana.

FÂNTÂNELE → comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi.

FÂNTÂNELE → Matei.

FÂNTÂNELE → Mărişel.

FÂNTÂNIŢA-MURFATLAR, Rezervaţia floristică ~ → Murfatlar.

FÂSTÂCI, Mănăstirea ~ → Cozmeşti.

FECHETĂU → Negreni.

FELLAK → Felnac.

FELSŐBÁNYA → Baia Sprie.

FELSŐKOMÁNA → comuna Comana, judeţul Braşov.

FELSŐ SKULYA → oraşul Gătaia.

FELTOT → Tauţ.

FENEŞU SĂSESC → Floreşti.

FENIKAH → Sarichioi.

FENYOPATAKA → municipiul Brad.

FERDINAND → comuna Rediu, jud. Galaţi.

FERDINAND → oraşul Oţelu Roşu.

FERDINAND-BISTRA → oraşul Oţelu Roşu.

FERDINAND I → Mihail Kogălniceanu, jud. Constanta.

FERDINAND I → comuna Movila, jud. Ialomiţa.

FERDINAND I → comuna Nicolae Bălcescu, jud, Bacău.

FERDINANDSBERG → oraşul Oţelu Roşu.

FEREDEU Obcina ~ → Obcinele Bucovinei.

FEREDEU Mănăstirea ~ → Şiria.

FERIGILE → comuna Costeşti, judeţul Vâlcea.

FIERĂŞTI → Herăşti.

FIERBINŢI → oraşul Fierbinţi-Târg.

FIERBINŢI-STROEŞTI → oraşul Fierbinţi-Târg.

FIIANI → oraşul Fieni.

FILDU → Almaş.

FILIAŞ → oraşul Filiaşi.

FILIAŞII DIN DEAL → oraşul Filiaşi.

FILIAŞII DIN VALE → oraşul Filiaşi.

FILIMON SÂRBU → oraşul Făurei.

FILIMON SÂRBU → Izvoarele.

FILIPESCU → oraşul Măgurele.

FILIPEŞTII VECHI → Filipeştii de Pădure.

FLĂMÂNDA → oraşul Flămânzi.

FLĂMÂNDA Jiana.

FLĂMÂNDA → Moşteni.

FLĂMÂNDA, Schitul ~ → Galicea.

FLĂMÂNDA → Liţa.

FLEAŞCA → comuna Cireşu, judeţul Brăila.

FLEŞTENOAGE → oraşul Piatra-Olt.

FLORAJE → oraşul Întorsura Buzăului.

FLORENI → oraşul Costeşti, judeţul Argeş.

FLORENTINA → Poieneşti.

FLOREŞTI → Câmpineanca.

FLOREŞTI, Mănăstirea ~ → Poieneşti.

FLOREŞTI oraşul Pantelimon.

FLORICA → oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş.

FLOROAIA → oraşul Întorsura Buzăului.

FLOROIU → com. Poieni, judeţul Cluj.

FOCŞANII MOLDOVENI → municipiul Focşani.

FOCŞANII MUNTENI → municipiul Focşani.

FOCUL VIU → Andreiaşu de Jos.

FOCUL VIU → Lopătari.

FOCURI → comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi.

FOGROS → municipiul Făgăraş.

FOMETEŞTI → comuna Ciuperceni, judeţul Gorj.

FORROFALVA → Faraoani.

FORTUNA → Furtuna.

FORUM ROMANORUM → municipiul Roman.

FORUM SYCULORUM → municipiul Târgu Mureş.

FRASINU → comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa.

FRĂSINEI, Mănăstirea ~ → Muereasca.

FRÂUA → Axente Sever.

FREUDENTHAL → Jamu Mare.

FRUMOASA Mănăstirea ~ → Iaşi.

FRUMUŞICA → Tichileşti.

FRUMUŞICA → Bodeşti.

FRUNZARU, Hidrocentrala ~ → Sprâncenata.

FRUNZENI → comuna Costişa, judeţul Neamţ.

FULTICENII → municipiul Fălticeni.

FUNDENI → comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa.

FUNDENI → Sângeru.

FUNDENII DOAMNEI → Fundeni.

FUNDENII LUI COCOŞ → comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa.

FUNDULEA-GENERAL POPESCU → oraşul Fundulea.

FUNDULEA-GHEORGHE RĂZOREA → oraşul Fundulea.

FUNDULEA-MIHĂILESCU → oraşul Fundulea.

FUNDULEA-MORDOLĂESCU → oraşul Fundulea.

FUNDULEA-STAŢIA FUNDULEA → oraşul Fundulea.

FURCENII NOI → comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi.

FURCENII VECHI → comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi.

FURDUIEŞTI → oraşul Popeşti-Leordeni.

FUNDU PĂRULUI → comuna Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa.