Schitul Dobruşa

Situat în satul Dobruşa din comuna Ştefãneşti, judeţul Vâlcea, la 15 km Sud-Vest de municipiul Drăgăşani, schitul Dobruşa adãposteşte o obşte de calugari. Biserica schitului, cu hramul “Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”, ai cărui ctitori sunt necunoscuţi, este una dintre cele mai vechi biserici din provincia istoricã Oltenia, fiind menţionatã documentar în perioada 1500-1520 într-un registru de danii. Biserica a fost reparatã în anul 1610 de boierul Radu Buzescu, apoi renovatã în primãvara şi vara anului 1675 prin strãdania episcopilor Ştefan şi Ilarion şi din nou reparatã în anii 1701-1702. Picturile murale interioare au fost executate în anii 1771-1774 de zugravii Partenie şi Chesarie în colaborare cu ieromonahul Daniil şi fraţii Nicolae, Rafael, Dumitraşcu şi Petru. În perioada 1907-1908 biserica a cãzut în ruinã, rãmânând în aceastã stare pânã în anul 1926 când i s-a reparat acoperişul prin osârdia preotului Teodor Bălăşel cu contribuţia băneascã a sãtenilor, iar pânã în anul 1937 au fost executate lucrãri de reparaţii generale şi de pardosealã cu mozaic, an în care biserica a fost redeschisã şi redatã cultului religios. Înfãţişarea actualã a bisericii dateazã după restaurarile efectuate în anii 1956-1962 şi 1997-1998. Biserica a fost declaratã monument istoric în anul 2015.