Mănăstirea Nera

Mănăstirea Nera (de maici) este situată în arealul comunei Sasca Montană din judeţul Caraş-Severin, la poalele M-ţilor Locvei, pe un platou înconjurat de pădure, pe stânga văii râului Nera. Biserica mănăstirii, cu dublu hram – „Sfânta Treime” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a fost construită din lemn, în perioada 14 octombrie 1994–14 octombrie 1997, de meşteri din Piatra-Neamţ (sfinţită la 14 octombrie 1997). În anul 2001 au fost construite bucătăria şi trapeza (sala de mese), iar în anii 2003–2007 au fost ridicate 15 chilii, clopotniţa, clădirea atelierelor (sculptură în lemn, muzică psaltică, pictură) şi un arhondaric (clădire destinată găzduirii pelerinilor). La această mănăstire se prepară numeroase leacuri naturiste, in cadrul a două laboratoare ale firmei “Nera Plant”, sub coordonarea medicului Pavel Chirilă.

Mănăstirea Nera (comuna Sasca Montană, jud. Caraș-Severin)
Biserica mănăstirii Nera, cu dublu hram – „Sfânta Treime” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, din comuna Sasca Montană, judeţul Caraș-Severin (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)