Mănăstirea Nera

Mănăstirea Nera (de maici) este situată în arealul com. Sasca Montană (jud. Caraş-Severin), la poalele M-ţilor Locvei, pe un platou înconjurat de pădure, pe stânga râului Nera. Biserica mănăstirii, cu dublu hram – „Sfânta Treime” şi „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a fost construită în perioada 14 oct. 1994–14 oct. 1997 de meşteri din Piatra-Neamţ (sfinţită la 14 oct. 1997). În anul 2001 au fost construite bucătăria şi trapeza (sala de mese), iar în anii 2003–2007 au fost ridicate 15 chilii, clopotniţa, clădirea atelierelor (sculptură în lemn, muzică psaltică, pictură) şi un arhondaric. La această mănăstire se prepară numeroase leacuri naturiste, in cadrul a două laboratoare ale firmei “Nera Plant”, sub coordonarea medicului Pavel Chirilă.

Mănăstirea Nera (comuna Sasca Montană, jud. Caraș-Severin)
Mănăstirea Nera (comuna Sasca Montană, jud. Caraș-Severin) (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)