Staţiuni balneoclimaterice (C)

CĂLAN, staţiunea balneoclimaterică ~ → oraşul Călan.

CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA, staţiunea balneoclimaterică ~ → oraşul Călimăneşti.

CĂRBUNARI, sat în comuna Dumbrăviţa, judeţul Maramureş, atestat documentar în anul 1424, situat în Depresiunea Copalnic, la 230 m altitudine, la 11 km Sud Est de municipiul Baia Mare, declarat staţiune balneoclimatericã sezonierã, de interes local. Factorii naturali de curã sunt climatul de coline, sedativ-indiferent şi izvoarele cu ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, clorurate, sodice, hipertonice, indicate în tratarea unor deficienţe ale aparatului locomotor (hiperlaxitate capsulo-ligamentarã, instabilitate musculo-articularã) şi a unor afecţiuni în stadiu incipient sau compensate prin tratament medicamentos (artroze cu diverse localizãri, în stadiu incipient, fãrã complicaţii). Întreprindere particularã de prelucrare a marmurei.

COJOCNA, staţiune balneoclimaterică de interes local → comuna Cojocna, judeţul Cluj.

COSTINEŞTI, staţiunea balneoclimaterică estivală ~ → comuna Costineşti, judeţul Constanţa.

CRĂCIUNEŞTI, sat în comuna Bocicoiu Mare, judeţul Maramureş, menţionat documentar, prima oarã, în anul 1385, situat în extremitatea de Nord a României, la graniţa cu Ucraina, în Depresiunea Maramureş, la 300 m altitudine, pe stânga vãii râului Tisa, la 7 km Nord Est de municipiul Sighetu Marmaţiei. Staţiune balneoclimatericã de interes local, sezonierã, cu izvoare de ape minerale sulfuroase, clorurate, sodice, hipotone indicate în tratarea afecţiunilor reumatismale, a celor hepato-biliare (dischinezie biliarã) şi digestive (colon iritabil). Buvete pentru curã internã cu ape minerale.