Staţiuni balneoclimaterice (C)

CĂLAN, staţiunea balneoclimaterică ~ → oraşul Călan.

CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA, staţiunea balneoclimaterică ~ → oraşul Călimăneşti.

CĂRBUNARI, sat în comuna Dumbrăviţa, judeţul Maramureş, atestat documentar în anul 1424, situat în Depresiunea Copalnic, la 230 m altitudine, la 11 km Sud Est de municipiul Baia Mare, declarat staţiune balneoclimatericã sezonierã, de interes local. Factorii naturali de curã sunt climatul de coline, sedativ-indiferent şi izvoarele cu ape minerale sulfuroase, bicarbonatate, clorurate, sodice, hipertonice, indicate în tratarea unor deficienţe ale aparatului locomotor (hiperlaxitate capsulo-ligamentarã, instabilitate musculo-articularã) şi a unor afecţiuni în stadiu incipient sau compensate prin tratament medicamentos (artroze cu diverse localizãri, în stadiu incipient, fãrã complicaţii). Întreprindere particularã de prelucrare a marmurei.

COJOCNA, staţiune balneoclimaterică de interes local → comuna Cojocna, judeţul Cluj.

COSTINEŞTI, staţiunea balneoclimaterică estivală ~ → comuna Costineşti, jud. Constanţa.