Mănăstirea Sihăstria Putnei

Situată în partea de Nord a României, în provincia istorică Bucovina, în perimetrul comunei Putna, judeţul Suceava, la circa 4 km Sud Vest de mănăstirea Putna, mănăstirea Sihăstria Putnei adăposteşte o obşte de călugări. Iniţial a fost un schit, întemeiat pe la mijlocul secolului 15 de către monahul Atanasie, care s-a retras cu câţiva sihaştri într-o pădure deasă, neumblată de nimeni, construind o bisericuţă din lemn. Cu toate că se afla în acest loc pustiu, la sfârşitul secolului 17, acest schit a fost descoperit de oştile regelui Poloniei Jan III (Ioan al III-lea) Sobieski (1674-1696) şi pustiit (inclusiv biserica din lemn). Ulterior, călugărul Lazăr (primul egumen al schitului Sihăstria Putnei), ucenic al mintropolitului Dosoftei al Moldovei (1671-1686), cu sprijinul marelui vistiernic Ilie Cantacuzino a construit o nouă bisericuţă din lemn în care şi-au continuat activitatea monahală. În a doua jumătate a secolului 18, în timpul egumenului Sila (1753-1781), schitul Sihăstria Putnei a cunoscut o deosebită dezvoltare, fiind construite o biserică mai mare, din piatră de râu, cu hramul “Buna Vestire”, sfinţită în anul 1758, cu sprijinul unor boieri şi a domnilor Moldovei, Matei Ghica, Constantin Racoviţă şi Scarlat Ghica. La sfârşitul secolului 18, schitul Sihăstria Putnei a fost desfiinţat din ordinul Curţii Imperiale de la Viena, vieţuitorii lui retrăgându-se la mănăstirea Putna din apropiere. O dată cu reactivarea schitului Sihăstria Putnei, la 24 aprilie 1990, au început lucrările de reconstrucţie ale bisericii ruinate, care datá din secolul 18, şi a chiliilor – lucrări finalizate în anul 1996, inclusiv picturile murale interioare executate în frescă de către Liviu Dumbravă din oraşul Gura Humorului, şi sfinţită la 26 septembrie 1996. La 12 mai 2002 a fost sfinţit locul pentru zidirea unei noi biserici, mai mari, cu hramul “Izvorul Tămăduirii”, finalizată în decembrie 2007 şi sfinţită la 27 august 2017, pictată de Liviu Dumbravă, Constantin Buraciuc şi Adrian Bernat, ajutaţi de ucenicii lor, Gheorghe, Ioan şi Dumitru. În luna ianuarie 2005, schitul Sihăstria Putnei a fost ridicat la rang de mănăstire. La această mănăstire funcţionează ateliere de croitorie, tâmplărie, sculptură, pictură, înrămat icoane ş.a., şi tot aici se află un cămin de bătrâni.