Peşteri (M)

MĂGURA, peşteră situată pe versantul de Vest-Nord Vest al M-ţilor Bihor, pe dreapta văii râului Sighiştel, la 555 m altitudine, la 4,2 km Nord de satul Sighiştel (comuna Câmpani, judeţul Bihor). Lungimea galeriilor: 1 500 m. Se prezintă ca un labirint, cu multe ramificaţii, cu galerii mari, legate prin coridoare înguste. Numeroase concreţiuni, stalactite, stalagmite şi coloane de dimensiuni uriaşe (remarcabilă este coloana numită „Palmier”, terminată în partea superioară cu un baldachin). Oase de Ursus spelaeus. Insecte. Monument al naturii.

MEREŞTI, peşteră săpată în calcare jurasice, situată în arealul comunei Mereşti, judeţul Harghita, în zona cheilor râului Vârghiş. Lungimea galeriilor: 1 527 m. Temperatura medie anuală din interiorul peşterii este de +10° C. Intrarea în peşteră are 6 m înălţime şi 12 m lăţime şi la ea se ajunge prin intermediul unor scări metalice, deoarece aceasta se află la o înălţime mai mare faţă de baza stâncii în care este sapată – numită Stânca Minunilor. Peştera a fost descoperită, explorată şi cartată pentru prima oară, în anul 1835, de către speologul Fekete István, apoi de Balázs Orbán şi de Emil Racoviţă (în a doua jumătate a secolului 19). Peştera prezintă numeroase galerii şi două săli mari (Sala “Fekete” şi Sala Mare) în care au fost găsite fragmente de oase ale omului primitiv, piese din silex datând din Paleolitic, fragmente de vase ceramice şi un topor din Neolitic ş.a. În peşteră există colonii mari de lilieci. Peştera Mereşti, cunoscută şi sub numele de Peştera Balázs Orbán, împreună cu cheile râului Vârghiş constituie o arie protejată de interes naţional, declarată ca atare la 6 martie 2000 şi publicată în Monitorul Oficial al României la 12 aprilie 2000.

MEZIAD, peşteră în partea de Vest a M-ţilor Apuseni, situată pe versantul de Sud al M-ţilor Pădurea Craiului (judeţul Bihor). Dispusă pe trei niveluri; galeriile care o compun au o lungime totală de 4 750 m. Prin mărimea galeriilor şi prin structura golurilor subpământene (poduri, scări, galerii, brâuri, falduri, coloane etc.), peştera Meziad este importantă pentru studiile de speleogeneză şi evoluţie carstică. Resturi fosile de Ursus spelaeus. Obiectiv turistic.

MOVILE, Peştera ~ → municipiul Mangalia.

MUIERII, Peştera ~ → Peştera ~ (Capitolul Peşteri, litera P).